PROGRAMA

2015-03-04

 

12.00 - Festivalio atidarymas

Radviliškio muzikos mokykla, Akordeonistų orkestras, vad. R. Apšegienė.

 

1.   Radviliškio l. d. ,,Kregždutė“, vad. S. Verdingovienė.

2.   Baisogalos mokykla-darželis, mergaičių ansamblis, vad. V. Simanavičienė.

3.   Baisogalos mokykla-darželis, berniukų ansamblis, vad. V. Simanavičienė.

4.   Radviliškio l. d.  ,,Eglutė“,  vad. J. Goštautienė.

5.   Šeduvos lopšelis-darželis, vad. V. Digimienė.

6.   Radviliškio muzikos mokykla,  D. Sinkevičiūtė ir M. Petrauskaitė mok. A. Minciuvienė.

7.   Kuršėnų meno mokykla, A. Daukantaitė ir N. Vasiliauskas mok. V. Raustytė ir R. Ananjevienė.

8.   Kuršėnų meno mokykla, V. Maneikytė ir L. Blažytė mok. R. Ananjevienė, V. Zauraitė.

9.   Radviliškio muzikos mokykla, A. Zarankaitė ir T. Saveljevaitė, mok. E. Linkevičienė.

10. Radviliškio muzikos mokykla,  A. Motekaitytė ir V. Gecaitė, mok. D. Sabulienė.

11. Radviliškio muzikos mokykla, U. Krušinskytė ir R. Krušinskytė, mok. I. Jeriomenko.

12. Radviliškio muzikos mokykla, G. Mičiulytė ir G. Bložytė, mok. V. Silickaja.

13. Radviliškio muzikos mokykla, S. Noraitytė ir Ž. Makreckaitė, mok. R. Borusevičius.

14.Tytuvėnų gimnazija, E. Volskytė ir S.Volskytė, mok. Ž. Armalienė ir D. Zikienė.

15. Radviliškio muzikos mokykla, G. Šereivaitė ir Ž. Bartulytė, mok. D. Vedeckienė.

16. Radviliškio muzikos mokykla, U. Grigoliūtė, A. Gecas, R. Jokubauskaitė, mok.V. Žilienė ir M. Atstopas.

17. Tytuvėnų gimnazija, N. Baranauskas ir I. Kaušiūtė, mok. D. Zikienė.

18. Šiaulių Juventos progimnazija, A. Čokovaitė ir I. Juškutė, mok. D. Ramanauskienė.

19. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Varinių instrumentų trio, vad. M. R. Zubrickas.

20. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Instrumentinis kvintetas, vad. M. R. Zubrickas.

21. Radviliškio muzikos mokykla, V. Andzelytė ir V. Domrina, mok. V. Silickaja.

22. Radviliškio muzikos mokykla, G. Cirkelytė ir K. Cirkelytė, mok. D. Sabulienė.

23. Radviliškio muzikos mokykla, M. Rimkūnas ir E. Jasiūnas, mok. R. Apšegienė ir V. Cirkelis.

24. Radviliškio muzikos mokykla, G. Kačinskas ir M. Matuzevičius, mok. A. Minciuvienė.

 

15 min. pertrauka

 

25. Radviliškio muzikos mokykla, U. Ivanovaitė ir I. Čapaitytė, mok. V. Silickaja.

26. Juventos progimnazija, V. Vaitekutytė ir F. Kasparaitė, mok. D. Bugaičiuk.

27. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, U. Brazauskaitė ir E. Šemetaitė, mok. V. Ponelienė ir L. Bubnienė.

28. Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokykla, G. Tarasevičiūtė ir S. Baltėnaitė, mok. L. Šiaulienė.

29. Radviliškio mm. A. Korsakaitė ir V. Domrina vad V. Silickaja.

30. Radviliškio muzikos mokyklos gitarų ansamblis, vad. M. Atstopas.

31. Šiaulių 1-moji muzikos mokykla, M. Vedeckytė ir A. Jukštaitė, mok. I. Lapukienė ir K. Vedeckienė.

32. Radviliškio muzikos mokykla, O. Slavinskaitė ir I. Slavinskaitė, mok. D. Sabulienė.

33. Šiaulių Juventos progimnazija, E. Riukaitė ir A. Bliūdžiūtė, mok. J. Deveikytė.

34. Radviliškio muzikos mokykla, I. Malinauskas ir K. Bilžaitė, vad . R. Apšegienė ir V. Cirkelis.

35. Radviliškio muzikos mokykla, instrumentinis ansamblis, vad. I. Lipinskienė ir Č. Gilys.

36. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, A. Biliūnaitė ir Ž. Rusteika, mok. R. Kasakaitienė.

37. Radviliškio muzikos mokykla, M. Linkevičius ir A. Jatautas, mok. V Silickaja.

38. Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokykla, L. Gaubytė ir G. Gaubytė, mok. N. Chrapačienė.

39. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Kanklių ansamblis ,, Kupolėlė“, vad. E. Ralienė.

40. Radviliškio muzikos mokykla, V. Domrina ir E. Plukaitė, mok. V. Silickaja.

41. Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokykla, E. Stakutytė ir P. Geležėlytė, mok. N. Chrapačienė.

42. Šiaulių Juventos progimnazija, L. Šimonytė ir A. Šimaitis, mok. I. Lipeikienė ir A. Šliauteris.

43. Radviliškio muzikos mokykla, gitarų ansamblis (R. Banys, S. Kavaliauskas, E. Žygaitė, V. Gudeliauskaitė, V. Noraitytė), vad. M. Atstopas.

44. Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokykla, U. Sabeckytė ir V. Sabeckytė, mok. S. Andreliūnienė.

45. Radviliškio muzikos mokykla, birbynių ansamblis, vad. T. Kanapinskas.

46. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, Skudučių ansamblis, vad. J. Varkalienė.

47. Radviliškio muzikos mokykla, saksofonininkų ansamblis, vad. D. Baltutis.

48. Radviliškio muzikos mokykla, styginių instrumentų kapela, vad. J. Stakvilevičienė.

49. Radviliškio muzikos mokykla, mušamųjų instrumentų ansamblis, „Ritmika“,  vad. Č. Gilys.

2014.12.15 dieną muzikos mokyklos salėje vyko fortepijono skyriaus 1 klasės mokinių pirmasis koncertas. Šis koncertas turi senas tradicijas ir išsiskiria dalyvių gausa - net 24 jaunieji pianistai pirmą kartą lipo į sceną. Koncerto pradžioje muzikos mokyklos direktorė L.Vaitiekūnienė pasakė sveikinimo žodį. Baigiančiųjų mokyklą pianistų vardu, pirmokams muzikinį sveikinimą skyrė ir VII klasės fortepijono skyriaus mokinė U.Baublytė (mokytoja A.Šakėnienė).

Viena iš koncerto tradicijų - mokytojai sveikina savo specialybės mokinius ir pirmo koncerto prisiminimui, dovanoja kalėdinį žaisliuką.

Skaityti daugiau: Pirmasis koncertas

Kadangi nuo 2015m. sausio 1d. Lietuvos Respublikoje įvedamas euras, mokestis už neformalųjį vaikų švietimą per mėnesį nustatomas sekančiai:

Vietoj 52,00 Lt - 15,06 Eur;

Su 20% nuolaida - vietoj 41,60 Lt - 12,05 Eur.

 

Muzikos instrumentų nuoma nustatoma sekančiai:

Ilgalaikiam turtui priskirtų instrumentų nuoma 1 mėn. - vietoj 10,00 Lt - 2,90 Eur;

Trumpalaikiam turtui priskirtų instrumentų nuoma 1 mėn. - vietoj 5,00 Lt - 1,45 Eur.

 

2014 m. lapkričio 29 d. Kaune įvyko XIV respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas. 419 jaunųjų pianistų iš 34 Lietuvos meno ir muzikos mokyklų grojo  9 gražiausiose koncertinėse salėse.

Jau penktus metus iš eilės, paskutinį lapkričio šeštadienį, jaunieji Radviliškio muzikos mokyklos pianistai, lydimi savo specialybės mokytojų,vyko į Kauną. Mūsų mokyklos mokiniai grojo Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijoje. Šioje salėje taip pat koncertavo mokiniai iš Garliavos meno mokyklos, Kauno 1-osios muzikos mokyklos, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos ir Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos.

Skaityti daugiau: XIV respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas Kaune

Šių metų lapkričio 17-21 dienomis muzikos mokykla šventė savo 50 metų jubiliejų. Per tą savaitę surengti trys koncertai: muzikos mokykloje, Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir Kultūros centre. Koncertuose pasirodė mokyklos kolektyvai, atlikėjai ir buvę mokiniai, Kultūros centre surengta ir mokytojų laisvalaikio darbų paroda. Šventinį minėjimą pradėjo svečiai iš Šiaulių mušamųjų ansamblis „Ritmas kitaip“. Mokyklą sveikino LR Seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis, Savivaldybės meras Darius Brazys, Radviliškio parapijos klebonas Gintas Sakavičius, Radviliškio miesto seniūnijos, rajono savivaldybės atstovai, rajono švietimo ir kultūros įstaigų, Šiaulių regiono muzikos mokyklų atstovai. Į šią šventę atvyko svečiai iš Valkos (Latvijos)

Skaityti daugiau: 50-ties metų jubiliejus

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

0.png2.png8.png0.png6.png
Šiandien26

Penktadienis, 06 kovo 2015
Į viršų