Nacionaliniu lygmeniu rengiama neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų (toliau – NVŠ mokykla), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, programų įgyvendinimo situacijos analizė. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma mokytojų, tėvų ir mokinių apklausa.

Prašome mokyklos bendruomenės narius užpildyti pateiktus klausimynus:

NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

Prašome klausimynus užpildyti iki 2018 m. birželio 1 d.

Iš anksto dėkojame!

Mokslo metus Radviliškio muzikos mokykloje tradiciškai vainikuoja Padėkos diena – pati džiugiausia surinkto derliaus skaičiavimo akimirka.

Saulėtą ir karštą gegužės 30 dienos popietę mokyklos salėje vos tilpo visi susirinkusieji pagerbti šauniausių mokyklos moksleivių. Didžiausias vaikų būrys apdovanotas už gerą mokymąsi, taip pat už aktyvią koncertinę veiklą. Už mokyklos vardo garsinimą apdovanoti Respublikinių konkursų laureatai ir diplomantai vokalinis ansamblis „Ad libitum“, solistė T. Saveljevaitė, gitaristų duetas V. Noraitytė bei R. Banys, smuikininkas P. Deltuvas,

pianistai A. Korsakaitė, G. Razmutė, S. Noraitytė, U. ir R. Krušinskytės, R. Tamošiūnaitė, M. Petrauskaitė, K. Tarvydaitė, E. ir J. Peleckiai, G. Burbulytė, V. Briedytė, E. Kavaliauskaitė, M. B. Malčiauskaitė, J. Levickaitė, E. Jadovaitė, A. Motekaitytė, V. Gecaitė, E. Kanišauskaitė, P. Butvilaitė, T. Pauraitė, L. Deltuvaitė bei jų mokytojai M. Atstopas, R. Borusevičius, I. Jeriomenko, A. Minciuvienė, K. Pakštas, I. Petrauskienė, D. Sabulienė, J. Stakvilevičienė, D. Vedeckienė. Atskirai pagerbti liepos mėnesį vyksiančios Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyviai – jaunučių ir jaunių chorai (vadovė Inga Petrauskienė) ir akordeonininkų ansamblis (vadovas Vytautas Bulzgis).

Šilčiausių padėkos žodžių nusipelnė tarptautinių konkursų laureatai – saksofonininkų ansamblis (Arnas Česas, Gvidas Golubevas, Vėjas Špakauskas, Gabrielius Verdingas), pianistės Emilija Dambrauskaitė, Justina Krikščiukaitė, Viktorija Domrina, jų mokytojai Donatas Baltutis, Aurelija Šakėnienė, Vera Silickaja, nemenkas vaikų kelionės išlaidas padengę mamos ir tėčiai.

Emilija Dambrauskaitė dar pelnė ir mokyklos tarybos įsteigtą specialų apdovanojimą – „Konkursų princesės“ nominaciją.

Susirinkusiųjų nuotaiką kėlė šių laureatų, taip pat  ir „Dainų dainelės“ laureatų T. Saveljevaitės (mokytoja I. Petrauskienė), bei vokalinio ansamblio „Ad libitum“ (mokytoja I. Petrauskienė) atliekami kūriniai.

AIM pristatymas

AIM pristatymas

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192143
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 57.6%
mokyklos mokytojų - 18.6%
mokyklos administracijos - 1.7%
spaudos - 3.4%
interneto - 15.3%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.4%

Visi balsai: 59
Balsavimas baigėsi : gruodžio 31, 2017
7.png5.png6.png2.png3.png
Šiandien97

Sekmadienis, 20 gegužės 2018
Į viršų