2018 m. kovo 30 d. įvyko IX Respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“. Konkurso organizatoriai - Veiverių Antano Kučingio meno mokykla ir Prienų meno mokykla. Konkurse dalyvavo: Vilkaviškio, Elektrėnų, Prienų, Garliavos, Šakių, Jurbarko, Jonavos, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Veiverių ir Radviliškio muzikos ir meno mokyklų jaunieji pianistai. Dalyvius vertino komisija:  pirmininkė Halina Radvilaitė - fortepijono profesorė, nariai: Audronė Paškauskienė - Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono mokytoja ekspertė, kompozitorė, Aušra Banaitienė - Kauno „Vyturio“ gimnazijos fortepijono skyriaus vedėja, fortepijono mokytoja metodininkė, Dalia Kiškienė

- Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono mokytoja metodininkė ir Loreta Haidari - Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos koncertmeisterė ekspertė, fortepijono vyresnioji mokytoja.                                                            

Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai iš konkurso grįžo su šventine nuotaika. Kasparas Mincius, 3 klasė (vyr. mokytoja Irina Jeriomenko) – III vietos laureatas; Kajus Korsakas, 2 klasė (mokytoja ekspertė Vera Silickaja) – II vietos laureatas; Jokūbas Peleckis, 3 kl. (mokytojas metodininkas Kęstutis Pakštas) – I vietos laureatas; Akvilė Korsakaitė, 4 kl. (mokytoja ekspertė Vera Silickaja) – Grand Prix laimėtoja.

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

1.png1.png8.png7.png3.png0.png
Šiandien55

Antradienis, 23 liepos 2019
Į viršų