2018 m. gegužės 28 dieną Radviliškio muzikos mokykloje vyko mokslo metų užbaigimo šventė - Padėkos diena. Mokslo metų pabaigoje visada malonu apžvelgti pasiektus rezultatus, pasidžiaugti laimėjimais, apdovanoti atkakliausius bendruomenės narius. Mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė visiems padėkojo už įdėtą triūsą ir atsidavimą muzikai.

Renginio svečias Radviliškio miesto garbės pilietis, Seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis pabrėžė ryžto siekiant užsibrėžto tikslo ugdymo svarbą, muzikanto kaip asmenybės nuolatinį tobulėjimą.
Už mokyklos vardo garsinimą buvo pagerbti šie tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, bei jų mokytojai:

 • Toma Saveljevaitė,
 • Roberta Jurpalytė,
 • Lėja Deltuvaitė,
 • Vokalinis ansamblis „Ad libitum“,
 • Jaunių choras „Saulės vaikai“,
 • Elana Kanišauskaitė,
 • Toma Pauraitė Akvilė Korsakaitė,
 • Kajus Korsakas,
 • Emilija Dambrauskaitė,
 • Elija Peleckytė,
 • Jokūbas Peleckis,
 • Gertrūda Burbulytė,
 • Emilė Kavaliauskaitė,
 • Dominykas Petuška,
 • Saksofonininkų ansamblis;

Mokytojai:

 • Inga Petrauskienė – choro ir vokalo mokytoja ekspertė,
 • Diana Sabulienė – fortepijono mokytoja metodininkė,
 • Vera Silickaja – fortepijono mokytoja ekspertė,
 • Aurelija Stončiuvienė – fortepijono mokytoja metodininkė,
 • Daina Vedeckienė – fortepijono vyresnioji mokytoja,
 • Kęstutis Pakštas – muzikos istorijos ir solfedžio mokytojas metodininkas, fortepijono vyresnysis mokytojas,
 • Donatas Baltutis – saksofono vyresnysis mokytojas,
 • Rytis Borusevičius – koncertmeisteris metodininkas, fortepijono mokytojas;

Jiems įteikti Seimo nario Vytauto Juozapaičio padėkos raštai bei atminimo dovanėlės.

Gausus būrys mokinių buvo pagerbti mokyklos padėkos raštais taip pat už gerą mokymąsi, už koncertinę veiklą, už gerą mokymąsi ir koncertinę veiklą. Pagerbti ir apdovanoti jų mokytojai. Mokyklos budinčioji Genovaitė Vainauskienė sutikta vaikų ovacijomis ir jai padėkota už nuoširdų bendravimą ir rūpestį mokyklos bendruomene. Didelį indėlį į savo vaikų tobulėjimą įneša ir tėvai. Šiais metais ypatingai daug jėgų ir laiko tam paaukojo D. ir E. Burbuliai, N. ir R. Peleckiai, E. Korsakienė, A. ir V. Petuškos. Jiems įteiktos padėkos už nuoširdų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene.

Puikią vakaro nuotaiką kūrė koncertiniai numeriai, kuriuos atliko Vytautas Juozapaitis, solistės Toma Saveljevaitė ir Lėja Deltuvaitė, saksofonininkų ansamblis, gitaristas Ainius Gecas, fortepijoninis duetas Augustė Motekaitytė ir Patricija Butvilaitė, chorinio dainavimo specialybės choras, vokalinis ansamblis „AD LIBITUM“, jaunių choras „Saulės vaikai“.

Informacija dėl koronaviruso

Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192143
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 54%
mokyklos mokytojų - 17.5%
mokyklos administracijos - 1.6%
spaudos - 3.2%
interneto - 20.6%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.2%

Visi balsai: 63
Balsavimas baigėsi : sausio 1, 2020
1.png5.png3.png0.png8.png6.png
Šiandien3

Sekmadienis, 31 gegužės 2020
Į viršų