Kai mokiniai atostogauja, pedagogai tobulinasi, gilina žinias ir dalijasi patirtimi.

2019 metų vasario 20 d. Radviliškio muzikos mokykloje vyko seminaras „Adaptyvaus ugdymo metodai pagal individualius mokinio gebėjimus muzikavimo pamokose“. Lektorė Irena Meldaikienė, Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė, nuoširdžiai dalijosi savo pedagoginio darbo patirtimi. Seminaro pranešėja demonstravo ir aptarė pasaulinio mokymo metodus, pristatė naujus ir savo sukurtus mokymo būdus, kurie padeda pasiekti maksimalius mokinio gebėjimus.

Irenos Meldaikienės savitas mokymas buvo demonstruojamas praktiškai. Mokytoja atvyko su savo mokiniais, kurie drąsiai  įsijungė į mokymus.

Klausytojus ir seminaro dalyvius sužavėjo jaunųjų atlikėjų koncertinis pasirodymas bei nuoširdus tarpusavio ryšys su savo  pedagoge.

Irena Meldaikienė išugdė ne tik gausų puikių pianistų, muzikų, muzikos mylėtojų būrį, bet ir savo pavyzdžiu įskiepijo didelės inteligentiškos kultūros ir muzikinio skonio pajautimą.

Brandus mokinių koncertinis pasirodymas nepaliko abejingų klausytojų.

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

1.png1.png0.png6.png7.png9.png
Šiandien104

Trečiadienis, 22 gegužės 2019
Į viršų