Šių metų balandžio 1 dieną muzikos mokykloje įvyko muzikinė popietė, skirta liaudies instrumentų puoselėtojo, kompozitoriaus, pedagogo Jono Švedo 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Kanklių mokytoja I. Lipinskienė papasakojo apie J. Švedo gyvenimo ir kūrybos kelią, domėjimąsi liaudies instrumentais, jų tobulinimą, pastangas, kad liaudies instrumentai skambėtų koncertinėse scenose.

Į renginį atvykusi Šiaulių I-osios muzikos mokyklos kanklių mokytoja Elena Ralienė pasidalino prisiminimais apie kompozitoriaus asmenybę, jo mokymo metodus, kūrybą, pagrojo J. Švedo kūrinį kanklėms. Mokytoja su savo mokinėmis paskambino keletą nuotaikingų kūrinių.

Koncerte dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai: kanklėmis skambino Emilija Čapaitytė, (mokytoja I. Lipinskienė), birbyne raliavo Vakaris Valčiukas (mokytojas T. Kanapinskas), smuiku griežė ir fortepijonu pritarė Gytė Pocevičiūtė ir Lukas Kubilius (mokytojos J. Stakvilevičienė ir E. Zakarkaitė), koncertą nuotaikingu kūriniu užbaigė mokytojos R. Apšegienės vadovaujamas akordeonininkų ansamblis.

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

1.png3.png2.png4.png8.png7.png
Šiandien67

Pirmadienis, 16 gruodžio 2019
Į viršų