Mokyklos tikslas – pagal ilgalaikes muzikinio ugdymo programas sistemiškai plėsti muzikos srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas; tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos uždaviniai:

  • teikti mokiniams kokybišką muzikinį ugdymą;
  • ugdyti mokinių asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines
  • kompetencijas tenkinant pažinimo, ugdymosi, saviraiškos poreikius;
  • sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti koncertinėje veikloje ir meistriškumo
  • konkursuose, teikti jiems reikiamą pagalbą;
  • ugdyti mokinio individualybę, padėti atskleisti kūrybines galias;
  • užtikrinti sveiką ir saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

Dienynas

eTwinning

Informacija dėl koronaviruso

Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 54%
mokyklos mokytojų - 17.5%
mokyklos administracijos - 1.6%
spaudos - 3.2%
interneto - 20.6%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.2%

Visi balsai: 63
Balsavimas baigėsi : sausio 1, 2020
1.png8.png7.png7.png2.png5.png
Šiandien13

Trečiadienis, 14 balandžio 2021
Į viršų