Radviliškio muzikos mokyklos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita (2019-01-20)

Dėl ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo savivaldybėje (2018-11-22 Nr. A-1259-(8.2))

Mokyklos tarybos 2018 m. veiklos ataskaita

2018-2019 mokslo metų ugdymo planas

Dėl informacijos apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje (2017-10-02 Nr. 2R-6093(1.7.))       ATMINTINĖ | SKRAJUTĖ

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-411) "dėl keleivių vežimo reguliariais Radviliškio rajono savivaldybės vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais tarifų perskaičiavimo ir nustatymo"

2017-2021 metų strateginis planas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo pakeitimas (2015 m. birželio 23 d. Nr. T-51) "dėl Radviliškio rajono mokinių vežimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2016 m. vasario 18 d. Nr. T-204) "dėl Radviliškio rajono švietimo įstaigose teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo"

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2015 m. lapkričio 19 d. Nr. T-127) "dėl Radviliškio muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo"

Radviliškio muzikos mokyklos nuostatai (2015 m. lapkričio 19 d. Nr. T-127)

Radviliškio rajono tarybos sprendimas (2012 m. vasario 2 d. Nr. T-197) "Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Archyvas

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

1.png0.png1.png8.png4.png4.png
Šiandien14

Trečiadienis, 20 kovo 2019
Į viršų