Muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-21) "dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-197 "dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2016 m. vasario 18 d. Nr. T-204) "dėl Radviliškio rajono švietimo įstaigose teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo"