Nacionaliniu lygmeniu rengiama neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų (toliau – NVŠ mokykla), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, programų įgyvendinimo situacijos analizė. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma mokytojų, tėvų ir mokinių apklausa.

Prašome mokyklos bendruomenės narius užpildyti pateiktus klausimynus:

NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

Prašome klausimynus užpildyti iki 2018 m. birželio 1 d.

Iš anksto dėkojame!

Instrumentinio skyriaus mokytojai:

 1. Irena Lipinskienė (skyriaus vedėja, kanklių mokytoja metodininkė)
 2. Vytautas Bulzgis (akordeono mokytojas metodininkas)
 3. Ramūnas Jonaitis (klarneto, saksofono mokytojas metodininkas)
 4. Tomas Kanapinskas (birbynės mokytojas metodininkas)
 5. Roma Apšegienė (akordeono vyresnioji mokytoja )
 6. Virginijus Cirkelis (akordeono vyresnysis mokytojas)
 7. Marius Atstopas (gitaros vyresnysis mokytojas)
 8. Jūratė Stakvilevičienė (smuiko vyresnioji mokytoja)
 9. Donatas Baltutis (saksofono vyresnysis mokytojas)
 10. Gintaras Staleriūnas (gitaros vyresnysis mokytojas)
 11. Elena Navickienė (akordeono mokytoja)
 12. Česlovas Gilys (mušamųjų instrumentų mokytojas)
 13. Virginijus Barzinskis (fleitos mokytojas)

AIM pristatymas

AIM pristatymas

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 57.6%
mokyklos mokytojų - 18.6%
mokyklos administracijos - 1.7%
spaudos - 3.4%
interneto - 15.3%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.4%

Visi balsai: 59
Balsavimas baigėsi : gruodžio 31, 2017
7.png5.png6.png2.png2.png
Šiandien96

Sekmadienis, 20 gegužės 2018
Į viršų