Sėdi:

 • Roma Apšegienė (akordeono mokytoja)
 • Elena Navickienė (akordeono mokytoja)
 • Irena Lipinskienė (kanklių mokytoja) – skyriaus vedėja
 • Jūratė Stakvilevičienė (smuiko mokytoja)

Stovi:

 • Virginijus Cirkelis (akordeono mokytojas)
 • Česlovas Gilys (mušamųjų instrumentų mokytojas)
 • Donatas Baltutis (saksofono mokytojas)
 • Marius Atstopas (gitaros mokytojas)

Nuotraukoje nėra:

 • Vytautas Bulzgis (akordeono mokytojas)
 • Tomas Kanapinskas (birbynių mokytojas)
 • Ramūnas Jonaitis (klarneto mokytojas)
 • Gintaras Staleriūnas (gitaros mokytojas)
 • Virginijus Barzinskis (fleitos mokytojas)

AIM pristatymas

AIM pristatymas

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 57.6%
mokyklos mokytojų - 18.6%
mokyklos administracijos - 1.7%
spaudos - 3.4%
interneto - 15.3%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.4%

Visi balsai: 59
Balsavimas baigėsi : gruodžio 31, 2017
6.png7.png2.png6.png7.png
Šiandien12

Šeštadienis, 24 vasario 2018
Į viršų