Teoretinio skyriaus mokytojai:

  1. Inga Petrauskienė (skyriaus vedėja, solfedžio ir choro mokytoja ekspertė)
  2. Kęstutis Pakštas (solfedžio, muzikos istorijos, choro mokytojas metodininkas)
  3. Roma Apšegienė (solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė)
  4. Emilija Zakarkaitė (solfedžio vyresnioji mokytoja)
  5. Asta Jurevičienė (solfedžio vyresnioji mokytoja)
  6. Elena Navickienė (muzikos istorijos mokytoja)
  7. Dovilė Pranaitytė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
  8. Aušra Kinderė (chorinio dainavimo mokytoja)