Pasvalio muzikos mokykloje lapkričio 30 dieną vyko Šiaurės Lietuvos jaunių festivalis, skirtas artėjančiai šimtmečio dainų šventei. Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choras „Saulės vaikai“ (mokytoja I. Petrauskienė, akompaniatorius R. Borusevičius) festivalyje atliko konkursinę programą ir kartu su daugiau nei 200 dainininkų iš Kauno, Utenos bei Pasvalio dainavo artėjančios dainų šventės repertuarą. Smagu, kad organizatoriai vaikams suorganizavo edukaciją Pasvalio krašto muziejuje. Dėkojame Rasai Andžiuvienei už pakvietimą ir puikią nuotaiką, fotografei A. Kežienei už įamžintas akimirkas.

Kasmet teorinio skyriaus mokytojai rengia pamoką – koncertą „Kompozitoriaus portretas“. Šiais metais renginys buvo skirtas Algimantui Raudonikiui atminti. Solinio dainavimo mokiniai Adelė Poškutė, Rusnė Mockevičiūtė, Airidas Norkevičius ir Mangirdas Kaklauskas dainavo A. Raudonikio dainas (mok. I. Petrauskienė). Mokytojos - I. Petrauskienė ir R. Apšegienė supažindino dalyvius su A. Raudonikio kūryba ir biografija. Smagu, kad renginyje dalyvavo socialiniai partneriai – Aklųjų ir silpnaregių vokalinis ansamblis „Pasagėlė“ ir atliko A. Raudonikio dainas. Į pamoką – koncertą, kaip svečiai, atvyko TAU (trečiojo amžiaus universitetas) studentai. A. Raudonikio kūrybą pristatė ir mokytojai: smuiku griežė J. Stakvilevičienė, akomponavo V. Silickaja, dainavo I. Petrauskienė, akomponavo R. Borusevičius, pianinu grojo D. Sabulienė, akordeonu - R. Apšegienė. Tiek mokiniai, tiek svečiai atliko smagias užduotis, kartu dainavo A. Raudonikio dainas.

Pamoką – koncertą „Kompozitoriaus portretas“ organizavo mokytojos I. Petrauskienė ir R. Apšegienė.

Pamoka „Kolega - kolegai" - puikus pasidalinimas žiniomis ir bendravimu. Gitaros mokytojai M. Atstopas ir D. Kaškelis bei jų mokiniai A. Pranskevičius ir M. Pranskevičius vienu metu vienoje klasėje mokėsi gitaros grojimo technikos. Graži kolegų ir mokinių bendrystė.

Paskutinį rudens šeštadienį Radviliškio muzikos mokyklos jauniejį pianistai  kartu su savo mokytojais vyko į Kauno XXIII respublikinį meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalį – maratoną. Šis festivalis sujungė 12 Kauno miesto koncertinių salių, kuriose 12.00 valandą pradėjo groti 454 pianistai  iš 36 meno ir muzikos mokyklų. Radviliškio muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai: G. Tamošiūnaitė, A. Ivanovaitė, K. Kairytė, E. Brainskaitė, V. Rekašiūtė, E. Minciūtė, D. Labanova, L. Pranskevičiūtė, T. Tkačiuk, O. Dudka koncertavo Kauno „Vyturio“ gimnazijos salėje. 11 Radviliškio muzikos mokyklos pianistų, kartu su Kazlų Rūdos R. Žigaičio menų mokyklos, Vilkaviškio vyskupijos KKC meno mokyklos, Kauno 1-os muzikos mokyklos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos jaunaisiais atlikėjais dalijosi muzikinėmis akimirkomis. Festivalį vedė Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos pirmininkė Violeta Jucevičienė. Mūsų mokyklos jaunuosius pianistus ruošė mokytojos: V. Silickaja, V. Žilienė, D. Vedeckienė, J. Pociuvienė, D. Sabulienė. Šis renginys leidžia mokytojams pasidalinti repertuaro subtilybėmis, mokiniams – išgirsti vieni kitus. Labai smagu, kad atlikėjus palydėjo ir palaikyti atvyko jų tėveliai, seneliai, broliai. Dėkojame fortepijono mokytojai metodininkei D. Sabulienei už puikiai organizuotą kelionę.

Lapkričio 21 d. Radviliškio muzikos mokyklos teatro klasės mažieji aktoriai su teatro mokytoja Rasa Atkočiūniene svečiavosi Vaižganto progimnazijoje. Mažiesiems vaižgantukams pristatė spektaklį „Grybų karas“. Teatro mokytoja žaismingai pristatė teatro pasaulį.

Lapkričio 15 d. Radviliškio muzikos mokykloje įvyko fortepijono skyriaus III klasės mokinių etiudo konkursas. Mokiniai atliko Jadvygos Čiurlionytės Etiudą F-dur. Konkurso vedančioji – mokytoja Linkevičienė Ernesta papasakojo apie kompozitorę Jadvygą Čiurlionytę. Po to įvyko konkursas. Dalyvavo 15 mokinių. Konkurso vertinimo komisija: pirmininkė – mokytoja Silickaja Vera; nariai – mokytojai Vedeckienė Daina ir Borusevičius Rytis. Komisijai išėjus aptarti rezultatų, toje pačioje, konferencijų klasėje, įvyko fortepijono skyriaus mokinių koncertas.

Prizinės vietos išsirikiavo šia tvarka:

  • I vieta – Kuodytė Urtė ( mokytoja Pociuvienė Jelena ),
  • I vieta – Brajinskaitė Emilija (mokytoja Vedeckienė Daina),
  • II vieta – Laurutytė Austėja (mokytoja Sabulienė Diana),
  • II vieta – Malčiauskaitė Gabija (mokytoja Silickaja Vera),
  • II vieta – Pranskevičiūtė Liepa (mokytoja Silickaja Vera),
  • II vieta – Rimkevičiūtė Paulina (mokytoja Sabulienė Diana),
  • III vieta – Kairytė Kotryna (mokytoja Sabulienė Diana),
  • III vieta – Minciūtė Elena (mokytoja Pociuvienė Jelena),
  • III vieta – Samoškaitė Gabija (mokytoja Baranauskienė Laura),
  • III vieta – Vaitkevičiūtė Adelė (mokytoja Linkevičienė Ernesta).

Likusiems mokiniams skirta padėka už dalyvavimą. Šis konkursas yra tradicinis, tęsiamas jau apie 10 metų. Dėkojame mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, vertinimo komisijai, organizatorėms – fortepijono mokytojoms Linkevičienei Ernestai ir Žilienei Vilmai, ir visiems, geranoriškai prisidėjusiems prie to, kad šis renginys įvyktų puikiai.

Radviliškio muzikos mokykloje ne pirmus metus vyksta mokomosios programos , kurias organizuoja   Šiaulių fortepijoninių duetų festivalio rengejai. Lapkričio 13 dieną  meistriškumo pamokos vyko  mokyklos salėje. Jaunatviška energija ir puikiais muzikiniais pajautimais pamokas vedė Julija Sadaunykaitė – VDU Muzikos akademijos fortepijono dėstytoja . puiki pianistė atlikėja. Dėstytoja dirbo su 4 geriausiais mokyklos jaunaisiais atlikėjais  - Urte Kuodyte ( mokytoja J.Pociuvienė) , Ignu Ereminu ( mokytojas R. Borusevičius) , Vyte Gilytė ( mokytoja D. Sabulienė), Kajumi Korsaku (mokytoja V.Silickaja).Mokiniai ir mokytojai sėmėsi ne tik muzikinių žinių , bet ir stebėjo gražų atlikėjų ir lektorės kontaktą.Julija Sadaunikaitė baigė bakalauro studijas lietuvos muzikos ir Teatro akademijoje , stažavosi Salzburgo Mozarteum  Universitete. Magistro studijas tęsė vdu Muzikos akademijoje ir Glasgow Karališkoje konservatorijoje . Šiuo metu studijuoja ir Kopenhagoje.  aktyvus ir gausus   pianistės  koncertinis gyvenimas.

Meistriškumo kursai  dalyvius sužavėjo  lektorės įgimtu muzikalumu , artistiškumu .   Meistriškumo kursų dalyviai – mokytojai ir mokiniai nepajuto laiko tėkmės - seminaras užsitęsė ir norėjosi kad jis dar nesibaigtų.

Spalio 26 d. Varėnoje vyko IV Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „LIETUVOS ŠALELĖJ“, skirtas Jadvygos Čiurlionytės atminimui. Konkurso tikslai: puoselėti iškilios Lietuvos asmenybės muzikologės, kompozitorės, pedagogės Jadvygos Čiurlionytės atminimą, ypatingą dėmesį skiriant jos kūrybos palikimui, tęsti bendradarbiavimą tarp respublikos ir užsienio muzikos (meno) mokyklų pedagogų. Kiekvienas dalyvis atmintinai turėjo atlikti du skirtingo charakterio lietuvių kompozitorių kūrinius, iš kurių vienas J. Čiurlionytės arba M. K. Čiurlionio kūrinys. Konkurse dalyvavo Radviliškio muzikos mokyklos mokinys Kajus Korsakas. Jis atliko M. K. Čiurlionio kūrinius: „Miražas“ ir „Mazurka f-moll“. Konkursas buvo labai sėkmingas Kajui ir jo mokytojai ekspertei Verai Silickajai.

Sveikiname su konkurso Laureato vardu ir linkime sėkmės kituose konkursuose!!!

Viešoji įstaiga „Lituania Cantat“ įvairiuose Lietuvos miestuose organizuoja tarptautinius konkursus, festivalius ir koncertus, į kuriuos kviečiami chorai, vokaliniai ansambliai ir orkestrai iš Lietuvos ir užsienio. Pirmasis chorų festivalis surengtas 1992 metais Kaune. Jis tapo tradiciniu ir paskatino plėsti veiklą, orientuotą į chorinės muzikos populiarinimą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Į festivalius ir konkursus kviečiami įvairių sudėčių chorai bei vokaliniai ansambliai, jų narių amžius neribojamas. Konkursų programose dalyvaujančius kolektyvus vertina pripažinti ekspertai iš Lietuvos ir užsienio. Tai – svarbus profesinio tobulėjimo motyvas. Spalio 13-15 dienomis Kaune vyko XXX tarptautinis chorų sakralinės muzikos festivalis – konkursas, kuriame pasirodė Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choras „SAULĖS VAIKAI“. Vertinimo komisijai vadovavo svečias iš Latvijos Jurgis Cabulis. Kolektyvus vertino Kaie Tanner (Estija) ir Rolandas Daugėla (Lietuva). Aukščiausiais balais buvo įvertinti svečiai iš Latvijos: vaikų choras „Lielvarde“ ir vokalinė grupė „Kyvi“ (Lietuva). Radviliškio muzikos mokyklos chorui, surinkusiam 87 balus, buvo įteiktas sidabro diplomas. Choro vadovė mokytoja ekspertė Inga Petrauskienė ir koncertmeisteris Rytis Borusevičius.

Sveikiname kolektyvą, linkėdami gražių pasirodymų ir laimėjimų.

2023 metų spalio 3 dieną Radviliškio pagalbos šeimai centre vyko "Rudenėlio šventė". Mūsų mokyklos mokiniai pianistai - Kajus Korsakas (mokytoja V. Silickaja); Vytė Gilytė ( mokytoja D. Sabulienė); solistės - Adija Meškauskaitė, Radvilė Deltuvaitė, Rusnė Zalencaitė (mokytoja I. Petrauskienė); akordeoniniinkų duetas - Rapolas Valčiukas ir Ignas Bančiūnas (mokytojai R. Apšegienė ir V. Cirkelis) bei mokyklos instrumentinis ansamblis (mokytoja J. Pociuvienė) padovanojo šventinį koncertą.

Šventės metu Radviliškio muzikos mokykla ir Radviliškio pagalbos šeimai centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šventės pabaigoje visi buvo pakviesti prie vaišių stalų ragauti, grožėtis ar net įsigyti įvairių rankdarbių, pyragų, rudens gėrybių. Kurias suruošė visa centro bendruomenė.

Ačiū už kvietimą dalyvauti šventėje, kurių tikimės nuo šiol bus ne viena.

Birželio 29 dieną jaunių choras „Saulės vaikai” bei kiti Radviliškio muzikos mokyklos Tarptautinių konkursų laureatai mokiniai išvyko į Radviliškio rajono savivaldybės Mero dovanotą, kupiną emocijų kelionę Latvijoje.

Visų pirma buvo aplankytas kino miestelis Cinevilla. Čia visi pamatė kaip Ryga atrodė maždaug prieš 100 metų. Be to, vaikščiojant sužavėjo ir sukurtos Prancūzijos, Vokietijos, Estijos gatvės, bažnyčia, vampyrų kapinės. Cinevilloje kiekvienas ne tik pažvelgė į kino aikštelę iš arčiau, bet ir patys galėjo tapti kino aktoriais. Po sunkaus darbo, aktorių laukė linksmiausia kelionės dalis - vandens parkas. Vieni pasimėgavo ramiu pasiplaukiojimu, o kiti įveikė baimes ir išbandė ekstremaliausias čiuožyklas. Kadangi buvome Jūrmaloje, visi išgirdo jūros ošimą. Tai buvo puiki mokslo metų pabaigos kelionė!

Ačiū Radviliškio rajono merui K. Račkauskiui už puikią dovaną, stengsimės ir toliau džiuginti visus aukštais pasiekimais, reprezentuojant Radviliškį ir Lietuvą tarptautiniuose konkursuose!

Patricija Butvilaitė, Kajus Korsakas (jaunių choras „Saulės vaikai“)

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192143
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png9.png2.png6.png9.png5.png
Šiandien13

Trečiadienis, 06 gruodžio 2023
Į viršų