INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ SAVIIZOLIACIJOS

  • Į individualias pamokas Mokiniai, esantys saviizoliacijoje, jungiasi nuotoliniu būdu per zoom ar messenger plarformas pagal pamokų tvarkaraštį, arba naują laiką, suderintą su muzikavimo mokytoju.
  • Į grupines pamokas Mokiniai, esantys saviizoliacijoje, jungiasi nuotoliniu būdu per zoom ar messenger plarformas pagal pamokų tvarkaraštį. Negalintiems prisijungti mokiniams, prieš tai informavus mokytoją, užduotys įkeliamos į mokiniams sukurtas uždaras grupes arba į el.dienyną kiekvieną ketvirtadienį iki 19 val.

Balandžio 16 dieną mokykloje įvyko Juozo Naujalio - kompozitoriaus, dirigento, pirmosios dainų šventės organizatoriaus, muzikos mokyklos įkūrėjo - 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Renginio pradžioje buvo parodytas trumpas filmukas apie kompozitoriaus gyvenimo svarbiausius faktus.

Paminėjime dalyvavo kultūros centro mišrus choras kuriam vadovauja K. Pakštas. Choras atliko J. Naujalio chorinę muziką. Mokyklos mokytoja I. Petrauskienė pristatė pranešimą apie dainų švenčių istoriją, nes J. Naujalis buvo pirmosios dainų šventės organizatorius.

Koncerte skambėjo vienas žymiausių instrumentinių kūrinių „Svajonė“, kurį atliko penki mokyklos mokytojai: M. Atstopas (boso gitara), I. Petrauskienė , E. Zakarkaitė, R. Apšegienė - akordeonai.

Mokinės R. Jurpalytė ir T. Pauraitė demonstravo skaidres apie jo kūrybą ir nuopelnus Lietuvai bei glaudžią dviejų to meto meno patriarchų J. Naujalio ir Maironio kūrybinę draugystę.

Renginio pabaigą vainikavo kiekvienam lietuviui brangi daina „LIETUVA BRANGI“. Ją atliko saksafonistai, akordeonistai,  birbynė, boso gitara, kanklininkės, smuikas ir kartu dainavo kultūros centro choras bei visi salėje dalyvavę klausytojai.

Renginio organizatorė R. Apšegienė padėkojo visiems už dalyvavimą ir kiekvienam dalyvavusiam padovanojo po velykinį margutį palinkėdama gražių švenčių.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Mintys apie muziką

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 54%
mokyklos mokytojų - 17.5%
mokyklos administracijos - 1.6%
spaudos - 3.2%
interneto - 20.6%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.2%

Visi balsai: 63
Balsavimas baigėsi : sausio 1, 2020
2.png0.png8.png6.png7.png6.png
Šiandien66

Antradienis, 26 spalio 2021
Į viršų