Šių metų lapkričio 17-21 dienomis muzikos mokykla šventė savo 50 metų jubiliejų. Per tą savaitę surengti trys koncertai: muzikos mokykloje, Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir Kultūros centre. Koncertuose pasirodė mokyklos kolektyvai, atlikėjai ir buvę mokiniai, Kultūros centre surengta ir mokytojų laisvalaikio darbų paroda. Šventinį minėjimą pradėjo svečiai iš Šiaulių mušamųjų ansamblis „Ritmas kitaip“. Mokyklą sveikino LR Seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis, Savivaldybės meras Darius Brazys, Radviliškio parapijos klebonas Gintas Sakavičius, Radviliškio miesto seniūnijos, rajono savivaldybės atstovai, rajono švietimo ir kultūros įstaigų, Šiaulių regiono muzikos mokyklų atstovai. Į šią šventę atvyko svečiai iš Valkos (Latvijos)

muzikos mokyklos, su kuria Radviliškio muzikos mokykla bendradarbiauja nuo 2005 metų. Sveikinimo laiškus mokyklos bendruomenei atsiuntė ir du buvę mokyklos direktoriai Pranas Butkus ir Jonas Dapkevičius.

Už rezultatyvią vadybinę ir kūrybingą pedagoginę veiklą padėkota mokyklos direktorei Laimutei Vaitiekūnienei. Už kruopštų, kūrybišką ir ilgametį pedagoginį darbą – Radviliškio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojai Ernestai Linkevičienei, mokytojams Ingai Petrauskienei, Kęstučiui Pakštui, Astai Minciuvienei, Vytautui Bulzgiui, Emilijai Zakarkaitei, Vilmai Žilienei, Irinai Jeriomenko, Dainai Vedeckienei, Elenai Navickienei. Mokyklos direktorė Laimutė Vaitiekūnienė padėkojo mokytojams veteranams - Zenonai Zakienei, Zitai Šlekienei, Dalei Tarbūnienei, Vaclovui Masiuliui, Lilijai Briedienai, Olgai Šalkauskienei, Mildai Kiškienei, jau nebedirbantiems muzikos mokykloje. Padėkota ir šiandien mokykloje dirbantiems mokytojams, ūkio darbuotojams. Tylos minute pagerbti išėjusieji. Šventiniame renginyje dainavo mokyklos choras „Saulės vaikai“ (vad. Inga Petrauskienė), Berta Timinskaitė (ji baigė fortepijono klasę pas mokytoją Iną Lapukienę, šiuo metu darbuojasi skaitmeninių projektų vadove, dainuoja gospel komandoje HARK, yra jos solistė), Vaiva Diržinauskytė (baigė Kęstučio Pakšto fortepijono klasę, šiuo metu dėsto Klaipėdos universiteto Menų fakultete ir mokosi šio universiteto doktorantūroje), Laurita Oleinikova. (mokėsi pas Kęstutį Pakštą, dabar studijuoja Klaipėdos universitete pas Stepą Janušką), grojo fortepijono duetas Renata Krikščiūnaitė – Barcevičienė ir Urtė Andriušaitytė (R. Krikčiūnaitė – Barcevičienė baigė fortepijono klasę pas Zenoną Zakienę, šiuo metu gyvena ir dirba Klaipėdoje, aktyviai koncertuoja kaip akomponiatorė su Giedre Kaukaite, Judita Leitaite, Virginijumi Noreika; U. Andriušaitytė baigė fortepijono klasę pas Dianą Sabulienę, šiuo metu mokosi Klaipėdos licėjuje), fleitininkas Remigijus Kažukauskas (2004 m. baigė Danutės Vedeckienės akordeono klasę, šiuo metu jis studijuoja Utrechto konservatorijos (Olandijoje) magistrantūroje klasikinę ir džiazinę fleitą), šeimyninis fortepijono duetas Kęstutis Pakštas ir Vaiva Pakštaitė (K. Pakštas baigė Radviliškio muzikos mokyklą, šiuo metu joje dirba, V. Pakštaitė, Radviliškio muzikos mokyklos absolventė, daugybės festivalių dalyvė, konkursų diplomantė). Renginyje skambėjo Radviliškio muzikos mokyklos auklėtinių Mindaugo Lapinskio ir Manto Kleino sukurta muzika. M. Lapinskis baigė Kęstučio Pakšto fortepijono klasę, šiuo metu pagrindinė Mindaugo veikla – didžėjaus darbas. Juo užsiima Paryžiuje, Londone, Dubline, Barselonoje, Helsinkyje, Maskvoje, Peterburge, Dubajuje. Jis kuria dainas Stepui Januškai, Violetai Riaubiškytei, Vaidui Baumilai, Egidijui Sipavičiui, Viliui Tarasovui, Mantui Jankavičiui, Selui, kūrė muziką serialams ,,Pasmerkti“ , ,,Moterys meluoja geriau“, ,,Kriminalistai“. M. Kleinas baigė Virginijaus Cirkelio klasę, dabar mokosi Šiaulių Didždvario gimnazijoje, kuria elektroninę muziką. Renginio pabaigoje į sceną išėjo Šiaulių pučiamųjų orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento Gedimino Brūzgos. Jis baigiamaisiais akordais nuspalvino šiltą Radviliškio muzikos mokyklos penkiasdešimtmečio šventę.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

1481563750249
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png9.png2.png6.png9.png5.png
Šiandien13

Trečiadienis, 06 gruodžio 2023
Į viršų