Labirintas – labai senas žmonijos kūrinys. Jo pėdsakų randama dar senovės Irane, Egipte, dabartinės Didžiosios Britanijos bei Kretos teritorijose ir kituose žemės kampeliuose. Labirintas – tai kelias vedantis į tikslą, į išmintį. Tačiau, labirintų būna visokių...Štai, Radviliškio muzikos mokykloje pradėjo veikti „Muzikinis labirintas“, kuriame jau apsilankė Gražinos pagrindinės mokyklos ikimokyklinių klasių mokiniai ir V. Kudirkos progimnazijos 3 „D“ klasės mokiniai. „Muzikinis labirintas” nuvedė vaikus į stebuklingą šalį, vardu „Muzika“. Mokiniai susipažino su muzikos instrumentais: smuiku, fleita, akordeonu, birbyne, saksofonu, fortepijonu, kanklėmis ir gitara. Jie klaidžiojo po chorinio ir solinio dainavimo, solfedžio klases, teatro ir choro studijas. Mokinius muzikos pažinimo keliu vedžiojo mokytojai: Vera Silickaja (fortepijonas), Jelena Pociuvienė (solfedžio ir muzikos istorija), Virginijus Cirkelis (akordeonas), Marius Atstopas (gitara), Irena Lipinskienė (kanklės) ir muzikos mokyklos mokiniai: Gytė Pacevičiūtė (smuikas), Brigita Žiškytė (fleita),Vakaris Valčiukas (birbynė), Bronius Juozukonis (saksofonas), Lėja Deltuvaitė (mušamieji). „Labirinto“ muzikos atlikėjams vaikai negailėjo aplodismentų, ne kartą nuskambėjo padėkos žodžiai, susižavėjimo šūksniai „Bravo!”.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png8.png5.png3.png2.png6.png
Šiandien138

Trečiadienis, 04 spalio 2023
Į viršų