Gruodžio 8 dieną Radviliškio muzikos mokykloje svečiavosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius, kuris vedė autorinį seminarą „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“.

Vestas seminaras yra Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno švietimo inovacijų centro projektas inicijuotas Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojo eksperto Domanto Miliaus, siekiant atskleisti demokratinio ugdymo muzikos mokyklose galimybes ir tikėtinus sėkmės rezultatus.

Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, abipusės pagarbos bei mokinių laisvės kurti ugdymo turinį principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.

„Smagu, kad taip šiltai ir nuoširdžiai Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė bei muzikos mokyklos kolektyvas, nuoširdžiai ir betarpiškai priėmė mane pristatyti mokinio Kajaus Mačikūno mokymosi sėkmės pavyzdžius. Tikrai nudžiugino bei nustebino mokytojų aktyvus įsitraukimas į bendrą diskusiją mokinių ugdymo, programų parinkimo bei vertinimo klausimais. Manyčiau, kad pagrindinis uždavinys, kurį turėtų sau kelti muzikos pedagogas - kaip padėti atsiskleisti mokiniui kaip asmenybei, kaip ugdyti jo individualius gebėjimus, kaip sudaryti kuo palankesnes sąlygas jo vidinio meninio potencialo sklaidai, prigimtinių kompetencijų plėtrai. Nuo to didele dalimi, ateityje, priklausys jo santykio su muzika ypatumai, muzikos mokymosi motyvacija.“ – dalinosi įspūdžiais apie vestą seminarą Radviliškio muzikos mokykloje fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192143
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png8.png5.png3.png2.png2.png
Šiandien134

Trečiadienis, 04 spalio 2023
Į viršų