Kiekvienos durys – tai atkelti vartai ne tik į erdvę, bet ir į laiką. Durys, pro kurias įeiname į kambarį ar iš jo išeiname, veda mus ir į praeitį, ir į nepaliaujamai besiskleidžiančią ateitį. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ – tai mūsų kambarys, kuriame telpa per keturiasdešimt veiklos metų, į kurį kiekvienas žengia vieną du nedrąsius žingsnius, ištiesia ranką, paliečia staktą, širdimi pasisveikindami pagerbia buvusius ir esamus.

 

Šiandien galime pasakyti, kad aštuntojo dešimtmečio pradžioje LRT muzikos redakcijoje gimęs užmojis tapo vienu sėkmingiausių visų laikų Lietuvos televizijos projektų, padovanojusių profesionaliajai Lietuvos scenai dešimtis, o gal jau ir šimtus, talentų. Visada garsėjome kaip unikalias tradicijas turinti dainų švenčių šalis. Televizine prasme unikalia tradicija jau tapo ir „Dainų dainelė“. Apie kitą tokią kitose šalyse girdėti neteko.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ – unikalus nacionalinės kultūros reiškinys, Lietuvos muzikinės kultūros fenomenas, neturintis analogų pasaulio šalyse. Šis renginys užgimė 1974 metų pavasarį ir organizuojamas kas antrus metus. Konkursą nuo pat jo pradžios rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Keitėsi laikai, konkurso privalomas sovietines dainas pakeitė laisvai pasirenkamos – liaudies, laisvės, atgimimo pagaliau ir vakarietiškos – dainos, su konkursu brendo pedagogai ir keitėsi dainuojančiųjų kartos, tačiau „Dainų dainelė“, ugdydama vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, išsaugo ir puoselėja akademinio dainavimo tradicijas, skatina dainininkų meninę saviraišką, įvertina geriausius solistus ir vokalinius ansamblius, inicijuoja kurti ir atlikti naujas lietuviškas dainas vaikams.

Retai kada viename renginyje gali pamatyti tiek talentingų vaikų, kiek jų pasirodo ,,Dainų dainelės“ koncertuose. Jaudinančiu nuoširdumu, žaismingumu, mokytojų išradingumu ir meistriškumu visos šalies žiūrovus nuolat žavi konkursas ,,Dainų dainelė“. Sunku pasverti ir įvertinti ar renginio keturiasdešimtmetis yra daug ar mažai. Per dešimtmečius susiformavo brandi ir savita konkurso vertybių sistema ir tradicijos, šis konkursas išskirtinai puoselėja akademinio dainavimo tradicijas, ugdo vokalinio scenos meno mėgėjus ir būsimuosius profesionalius muzikus.

Ne visi žinome, nuo ko ir kaip prasideda konkursas, kiek jaunasis dainininkas repetuoja, dirba, vedamas mokytojo, kol ,,ateina“ į televizijos koncerto sceną. Žmonės nustemba, kuomet sužino, kad  iki pasirodymo televizijoje vyksta trys ilgi konkurso atrankos etapai: mokyklos – savivaldybės – zoninis, kol pasiekiamas respublikinis. Pirmasis etapas žiniasklaidoje mažiausiai pastebimas. Mokytojai rengia dainorėlius keletą mėnesių, pusmetį ir dar ilgiau. Vienas iš sėkmės garantų – tinkamai parengtas repertuaras, atitinkantis dainininkų balsus ir jų galimybes. Reikia pasitelkti nuovokumą, kūrybingumą, gerokai pasukti galvą ir rasti tinkamiausią variantą iš turimos medžiagos, kad dainuoti būtų ir smagu, malonu, ir patogu. Antrasis etapas organizuojamas visose savivaldybėse gruodžio – sausio mėnesiais. Kiekvienoje savivaldybėje sudaroma vertinimo komisija (gali būti nuo 3 iki 8 narių). Komisijos pirmininku ar nariais kviečiami ekspertai iš kitos savivaldybės. Šių metų rajono etapo konkurso komisijos pirmininku dirbo Šiaulių Dainų muzikos mokyklos mokytojas kompozitorius Gediminas Kalinas. Smagu, kad antrojo etapo renginiai plačiai nušviečiami vietinėje spaudoje, mokyklų interneto tinklapiuose, aptariant dainininkų pasirodymus, mokytojų darbą ir pasiekimus, iliustruojant nuotraukomis. Tikrai jaudina, kai skaitai, kad ir trečiąjį kartą į tolesnį etapą nepatekęs mokinys nepasiduoda, ryžtasi ir kitais metais vėl dalyvauti konkurse. Trečiasis etapas - zoninis renginys sausio 22 dieną vyko Naujosios Akmenės kultūros centre. Malonu pažymėti, kad visi mūsų rajono deleguoti atlikėjai sėkmingai pasirodė šio etapo koncerte ir įgijo teisę dalyvauti IV etape Lietuvos televizijos  didžiosios studijos scenoje. 2016 metais dainininkų pasirodymą vertina komisija: pirmininkas profesorius Virgilijus Noreika, vicepirmininkas Romualdas Kondrotas, žiuri nariai – operos dainininkės profesorė Irena Milkevičiūtė, B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Virginija Katinienė, mokytojas ekspertas Artūras Novikas, konkurso programos koordinatorius Žilvinas Meškuotis ir komisijos sekretorė Dalia Tumosaitė. Vertinimo komisija didžiausią dėmesį skiria muzikinio teksto intonavimui, solisto vokaliniams duomenims, ansambliškumui, repertuaro pasirinkimui ir interpretacijai, artistiškumui, sceninei kultūrai. Tai išties solidus dainavimo gebėjimų ir sceninės elgsenos vertinimas. Anot vertinimo komisijos vicepirmininko, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus Romualdo Kondroto, „namie“ dainuoja vaikai be garso aparatūros ir mikrofonų, taip sakant, „gyvai“. Televizijoje garso technika dainininkams kaip ir pakiša koją. „Mes (komisija ar, geriau, patarėjai) niekada nesakome: dainuok tą ar tą. Mes rekomenduojame: mums svarbu, kad vaikas ar kolektyvas dainuotų tai, ką jis geriausiai moka, kas jam geriausiai tinka. Žinoma, gali atsitikti ir taip, kad šiandien yra „ne jo diena“. Kita vertus, tai yra konkursas, varžytuvės, ir nieko čia nepadarysi - yra nugalėtojai, yra... kiti. Bet, man regis, kad „Dainų dainelė“ yra labai gera loterija – čia niekas niekada nepralošia. Po respublikinio etapo dainininkai atvedami į šalies meno šventovę – Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Mūsų rajono jaunieji dainininkai rungėsi visose amžiaus grupių kategorijose –
[list type="disc"][list_item]A kategorija: Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mergaičių vokalinis ansamblis, vadovė Jolita Goštautienė;[/list_item]
[list_item]B kategorija: Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos solistė Lėja Deltuvaitė, vadovė Ina Petraitienė;[/list_item][list_item]C kategorija: Radviliškio muzikos mokyklos solistė Toma Saveljevaitė, vadovė Inga Petrauskienė; Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos solistas Matas Saliamoras, vadovė Aurelija Meškauskienė;[/list_item][list_item]D kategorija: Šeduvos gimnazijos mišrus kvartetas, vadovė Aurelija Meškauskienė; Radviliškio muzikos mokyklos merginų ansamblis „AD LIBITUM“, vadovė Inga Petrauskienė.[/list_item]
[/list]Maloniai kviečiame visus “Dainų dainelės” mylėtojus kovo 13 dieną 11valandą įsijungti Lietuvos televizijos pirmąjį kanalą ir drauge pasidžiaugti mūsų dainorėlių pasirodymu.

Straipsnis parengtas remiantis bukleto “40 metų mūsų Dainų Dainelei“ medžiaga.
Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja Inga Petrauskienė.

 

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192143
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png8.png3.png3.png6.png1.png
Šiandien14

Penktadienis, 22 rugsėjo 2023
Į viršų