INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ SAVIIZOLIACIJOS

 • Į individualias pamokas Mokiniai, esantys saviizoliacijoje, jungiasi nuotoliniu būdu per zoom ar messenger plarformas pagal pamokų tvarkaraštį, arba naują laiką, suderintą su muzikavimo mokytoju.
 • Į grupines pamokas Mokiniai, esantys saviizoliacijoje, jungiasi nuotoliniu būdu per zoom ar messenger plarformas pagal pamokų tvarkaraštį. Negalintiems prisijungti mokiniams, prieš tai informavus mokytoją, užduotys įkeliamos į mokiniams sukurtas uždaras grupes arba į el.dienyną kiekvieną ketvirtadienį iki 19 val.

Gruodžio 8 dieną muzikos mokykloje įvyko fortepijono skyriaus III klasės mokinių etiudo konkursas. Tradicija tapęs konkursas jau organizuojamas tryliktą kartą, o po ilgos pertraukos jis įvyko gyvai. Konkurso dalyvius vertino komisija: direktoriaus pavaduotoja E. Linkevičienė, fortepijono skyriaus vedėja D. Sabulienė, fortepijono mokytoja A. Jurevičienė. Konkurse dalyvavo septyni fortepijono skyriaus III klasės mokiniai, besimokantys Radviliškio ir Baisogalos klasėse. Šiemet visiems mokiniams buvo išrinktas jauno, Lietuvoje dar mažai žinomo kompozitoriaus Timūro Maksimovo etiudas „Lietutis“. Po konkurso, kol komisija skaičiavo balus, vyko pianistų klasės koncertas, kurį vedė mokytoja V. Silickaja.

Fortepijono skyriaus III klasės mokinių etiudo konkurso nugalėtojais tapo: I vieta – Miglė Gaubaitė (mokytoja E. Linkevičienė),II vieta - Pijus Verdingas (mokytojas R. Borusevičius). III-čias vietas pasidalino Armina Kulpytė (mokytoja V. Silickaja) ir Saulė Morkūnaitė (mokytoja D. Sabulienė). Konkurso dalyviams įteikti padėkos raštai, nugalėtojams – medaliai.

Šių metų lapkričio 22 dieną Radviliškio muzikos mokyklos, fortepijono klasės, auklėtiniai bei mokytojai dalyvavo Tarptautinio Šiaulių fortepijonų duetų festivalio mokomosios programos „FortDuoFest Akademija“ renginyje. Pats festivalis, kuris turėjo vykti 2020 metais, dėl pandemijos perkeltas į 2022 metų lapkritį. Tarptautinio festivalio vadovas, Jungtinėje Karalystėje gyvenantis žymus pianistas Rimantas Vingras.

„FortDuoFest Akademijos“ tikslas – įtraukti Šiaulių miesto ir regiono bendruomenes į Tarptautinio Šiaulių fortepijonų duetų festivalio vyksmą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo, besimokančio regiono ir kaimo vietovių vaikų muzikos mokyklose, dalyvavimui, – akcentavo R. Vingras. – Festivalio akademija – tai tarpdisciplininė klasikinio meno pažinimo programa, kurioje pristatomi svarbūs meno kūriniai bei jų autoriai. Gretindami muzikos, dailės, literatūros bei kitų meno sričių kūrinius, dalyviams pateikiami esminiai orientyrai, leidžiantys pažinti ir vertinti meno pasaulį.“

Šiais metais meistriškumo kursus bei paskaitas veda pianistas, M.K. Čiurlionio namų direktorius, M. K. Čiurlionio proanūkis bei grafų Zubovų palikuonis Rokas Zubovas.

Mūsų mokyklos auklėtiniai Augustas Kazakevič V klasė (mokytojas R. Borusevičius); Kajus Korsakas VI klasė (mokytoja V. Silickaja) ir Rugilė Tamošiūnaitė VII klasė (mokytoja D. Sabulienė) turėjo puikią galimybę patobulinti savo muzikinius gebėjimus ir meistriškumo pasisemti iš puikias mokytojo ir pianisto Roko Zubovo. Kuris mokykloje pravedė meistriškumo kursus. Taip pat Rokas Zubovas pravedė paskaitą ir atliko koncertinę programą, kurios metu supažindino jaunuosius klausytojus su M. K. Čiurlionio kūryba.

Planuojama iš viso trylika renginių (meistriškumo pamokų, paskaitų, susitikimų) visoje Šiaulių apskrityje.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Radviliškio muzikos mokyklos solinio dainavimo klasės mokinės šauniai pasirodė VIII tarptautiniame konkurse „ASTANA GRAND – PRIX“, kuris vyko 2021 metų lapkričio 7 dieną.

I solinio dainavimo klasės mokinė Adelė Poškutė ir II solinio dainavimo klasės mokinė Radvilė Deltuvaitė buvo apdovanotos aukščiausiais GRAND PRIX diplomais.

III solinio dainavimo  klasės mokinė Adija Meškauskaitė ir IV klasės solinio dainavimo mokinė Rusnė Zalencaitė buvo apdovanotos I laipsnio laureatų diplomais.

Solistes konkursui ruošė Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Inga Petrauskienė ir koncertmeisteris metodininkas Rytis Borusevičius.

Sveikiname jaunąsias dainininkes ir linkime gražių, sėkmingų pasirodymų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose.

Radviliškio miesto kultūros centre Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinti Radviliškio rajono pedagogai. Šventiniame renginyje pagerbti ir apdovanoti labiausiai pasižymėję, aktyviausi, geriausių rezultatų pasiekę rajono švietimo įstaigų pedagogai. Jiems įteikti svarūs apdovanojimai už kūrybingą, iniciatyvią ir rezultatyvią vadybinę veiklą, tarptautinių, respublikinių bei rajoninių projektų organizavimą, kitus nuopelnus rajono švietimui. Nusipelniusiems rajono pedagogams įteikti Mero padėkos ženklai, ženkleliai „Už nuopelnus švietimui“, LR Seimo nario Antano Čepononio, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės, Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai. Iš visų rajone apdovanotų mokytojų - net aštuoni Radviliškio muzikos mokyklos mokytojai.

Garbingiausias rajono savivaldybės apdovanojimas – Mero padėkos ženklas – už ilgametę, kūrybingą, rezultatyvią profesinę, vadybinę, aktyvią visuomeninę veiklą, už Radviliškio rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje įteiktas Radviliškio muzikos mokyklos mokytojai ekspertei Ingai Petrauskienei.

Radviliškio rajono savivaldybės ženkleliu „Už nuopelnus švietimui“ meras V. Simelis apdovanojo Verą Silickają, mokyklos fortepijono mokytoją ekspertę. Mokytojos aktyvi ir rezultatyvi pedagoginė ir visuomeninė veikla garsina Radviliškio vardą šalyje ir užsienyje.

LR Seimo narys Antanas Čepononis šios gražios ir prasmingos dienos proga LR Seimo nario Padėkos raštus už aktyvią, sėkmingą ir kūrybingą pedagoginę bei visuomeninę veiklą įteikė Donatui Baltučiui, Radviliškio muzikos mokyklos saksofono vyresniajam mokytojui ir Dianai Sabulienei, Radviliškio fortepijono mokytojai metodininkei.

Dešimčiai rajono pedagogų įteikti LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės Padėkos raštai. Ministrės padėkos už atsakingą ir rezultatyvią pedagoginę, visuomeninę veiklą, už Radviliškio vardo mokyklos garsinimą Lietuvoje bei užsienyje įteiktos Radviliškio muzikos mokyklos vyresniajam fortepijono mokytojui Ryčiui Borusevičiui ir fortepijono mokytojui metodininkui Kęstučiui Pakštui.

Tarptautinės mokytojų dienos proga Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštais meras V. Simelis apdovanojo 23 Radviliškio rajono pedagogus: iš jų Radviliškio muzikos mokyklos pedagogus vyresnįjį gitaros mokytoją Marių Atstopą ir Aureliją Meškauskienę, chorinio dainavimo mokytoją metodininkę. Jiems padėkota už nuoširdžią, atsakingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, už stropų, pareigingą darbą, nuoširdų bendravimą su mokiniais, mokinių tėvais, kolegomis bei socialiniais partneriais, už nuoširdų, inovatyvų, kūrybišką darbą ir bendruomeniškumą.

Pedagogams šventiniame renginyje dainavo Radviliškio muzikos mokyklos mokinės Juta Butkevičiūtė ir Kamilė Aksinavičiūtė.

Kiekvienam Radviliškio muzikos mokyklos mokytojui linkime sėkmės, ryžto, išminties, kūrybiškumo ir kantrybės. Būkite sveiki.

1975 m. UNESCO paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine muzikos diena. Tarp šios šventės iniciatorių – Lordas Yehudis Menuhinas ir kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Muzika žmonijoje gyvuoja nuo senovės. Tą rodo archeologiniai kasinėjimai, ant uolų aptikti piešiniai, kuriuose pavaizduoti žmonės su muzikos instrumentais. Šiandien kiekvienas renkasi tą muzikos stilių, kuris jam patinka, mokosi groti įvairiausiais instrumentais. Yra pastebėta, kad muzika turi įtakos žmonių ir sveikatai ir aktyvumui. Rytą patariama klausytis linksmos, greitos muzikos, kuri prižadintų, suteiktų energijos dienai. Vakare, kad geriau užmigtum – ramesnės lėtos muzikos.

Radviliškio muzikos mokykloje mokiniai lavina klausą, grojimo įgūdžius, mokosi klausytis ir išgirsti muzikos pasaulio grožį. Pačius nuoširdžiausius žodžius apie muziką, Pasaulinės muzikos dienos išvakarėse, jaunieji mūsų mokyklos talentai sudėjo į didelę spalvotą širdį.

Tad - su PASAULINE MUZIKOS DIENA visus, visus, visus!!! Ir tuos, kurie atlieka muziką, ir tuos, kurie ją kuria, ir ypač tuos - kurie jos klauso. O didžiausia šventė šiandien tiems, kurie moko muzikos - be jų neapsieitų nei atlikėjai, nei kūrėjai, nei klausytojai!!!

Radviliškio muzikos mokyklos taryba

Radviliškio muzikos mokykloje nušurmuliavo Rugsėjo I-osios šventė. Šventiškai pasipuošę pirmos klasės mokinukai, jų tėveliai, mokytojai sugužėjo į mokyklos kiemą. Susirinkusiuosius su naujų mokslo metų pradžia, pasirinkimu ir noru pradėti pažinti muzikos pasaulį pasveikino Radviliškio rajono Meras Vytautas Simelis bei Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė. Mokyklos pavaduotoja ugdymui Ernesta Linkevičienė supažindino mokinukus su jų būsimais mokytojais. Muzikinius sveikinimus skyrė II klasės solinio dainavimo mokinė Radvilė Deltuvaitė (mokytoja Inga Petrauskienė) bei mokytojų kvartetas ( Inga Petrauskienė, Roma Apšegienė, Aurelija Meškauskienė bei Dovilė Pranaitytė). Šventiška nuotaika, muzikiniai kūriniai palydėjo mokinius į naujų mokslo metų pradžią.

2021 metų liepos 08 dieną po ligos mirė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Asta Minciuvienė.

Asta Minciuvienė gimė 1964 m. birželio 12 d. Tytuvėnuose. 1985 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą ir įgijo fortepijono mokytojo, koncertmeisterio specialybę. 1986 metais Asta Minciuvienė pradėjo dirbti Radviliškio muzikos mokykloje, fortepijono mokytoja. 1993 metais baigė Klaipėdos universiteto kultūros darbo vadybos specialybės kursą ir įgijo kultūros darbo organizatoriaus kvalifikaciją.

Radviliškio muzikos mokyklai ji padovanojo gražiausius, prasmingiausius savo gyvenimo metus. Mokytoja labai mylėjo muziką, mylėjo visus savo mokinius, skatino siekti puikių rezultatų, skiepijo mokinių širdyse meilę muzikai.

Kūrybinga, švelni mokytoja pelnė mokinių, kolegų, bendruomenės meilę ir pagarbą.

Asta Minciuvienė ilgus metus dirbo ir Radviliškio miesto kultūros centre, ji buvo politinių kalinių ir tremtinių choro „Versmė“ koncertmeisterė, pelnė tiek choristų, ties kultūros centro darbuotojų pagarbą ir meilę. Jos dėka choras plėtė savo bendraminčių ratą, bendradarbiavo su kitais choras, pelnė ne vieną apdovanojimą.

Astos Minciuvienės šypsena ir nuoširdumas liks gyvas jos mokinių, kolegų, daugelio radviliškiečių širdyse.

Nuoširdi užuojauta velionės tėvams, sūnui Mindaugui ir artimiesiems.

Atsisveikinti su Asta Minciuviene bus galima liepos 10 dieną nuo 14 val. Radviliškio laidojimo namuose (Laisvės al. 6, Radviliškis).

Šventosios mišios už velionę bus aukojamos liepos 11 dieną 08.00 val. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje (Maironio g. 10, Radviliškis)

Išlydėjimas iš Radviliškio laidojimo namų į amžinojo poilsio vietą Radviliškio miesto kapinėse – liepos 11 dieną 13.30 val.

Radviliškio muzikos mokyklos ir Radviliškio miesto kultūros centro bendruomenės.

 
 

2021m. birželio 7 d. Radviliškio muzikos mokyklos kieme skaisčiai švietė saulė, kvepėjo alyvų žiedai, į dangų veržėsi spalvingi balionai, o susirinkusių į Padėkos dieną mokinių, mokytojų, svečių veiduose netilpo džiaugsmo šypsenos. Kiekvienais metais stebime ir vertiname, grojame ir dalyvaujame, mokomės ir bendradarbiaujame. Kiekvieną pavasarį džiaugiamės puikiais mokinių pasiekimais. Ir šiuo sudėtingu karantino laikotarpiu gausus būrys mokyklos mokinių aktyviai dalyvavo nuotoliniuose festivaliuose, konkursuose, koncertuose. Rezultatai pranoko lūkesčius.

Pačius aukščiausius Grand Prixus apdovanojimus pelnė:

 • Kajus Korsakas,
 • Adija Meškauskaitė,
 • Lėja Deltuvaitė,
 • Vokalinis ansamblis,
 • Augustas Kazakevič,
 • Rusnė Zalencaitė,
 • Juta Butkevičiūtė.

Šventėje dalyvavęs Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas pasveikino tituluočiausius jaunuosius atlikėjus šiltais žodžiais, bei atminimo dovanėlėmis.

Gausybę pačių aukščiausių prizinių vietų iškovoję visų specialybių mokiniai garsino mūsų mokyklą ne tik Lietuvoje, bet ir labai toli už jos ribų. Tai:

 • R. Tamošiūnaitė,
 • G. Dagytė,
 • L. Tverskytė,
 • R. Bartkevičiūtė,
 • B. Juzukonis,
 • U. Špakauskaitė,
 • A. Latišaitė,
 • R. Deltuvaitė,
 • R. Sereikaitė,
 • R. Mockevičiūtė,
 • G. Bložytė,
 • N. Andzelytė,
 • A. Tvarevičiūtė,
 • J. Levickaitė,
 • P. Verdingas,
 • E. Navickaitė,
 • I. Buniutė,
 • J. Peleckis,
 • V. Andzelytė,
 • K. Šeipak,
 • A. Mikalajūnas,
 • P .Butvilaitė,
 • A. Motekaitytė,
 • V. Gilytė,
 • S. Morkūnaitė,
 • D. Vėžytė,
 • D. Dargytė,
 • B. Žiškytė,
 • A. Kulpytė,
 • Saksofonininkų ansamblis.

Mokiniams, kurie visus mokslo metus rinko tik labai gerus ir puikius įvertinimus, šventėje taip pat buvo įteiktos padėkos:

 • K. Marčiūtei,
 • E. Peleckytei,
 • M. Gaubaitei,
 • L. Dišlei,
 • J. Juodžiui,
 • G. Liubavičiūtei,
 • U. Jonaitytei,
 • U. Mikštaitei,
 • G. Steponkevičiūtei,
 • A. Steponkevičiūtei,
 • A. Juškevičiūtei,
 • R. Knizikevičiūtei,
 • E. Linkevičiūtei,
 • K. Grebliauskui,
 • P. Beinorytei,
 • E. Marudinaitei,
 • A. Letutytei,
 • L. Linkevičiūtei,
 • G. Pocevičiūtei,
 • U. Kucevičiūtei,
 • D. Rušaitei.

Daug iššūkių per šiuos mokslo metus teko įveikti ir mokiniams , ir mokytojams. Patys šilčiausi plojimai lydėjo visus mokytojus, kuriems buvo įteiktos padėkos už puikų mokinių paruošimą.Tai:

 • I. Petrauskienė,
 • V. Silickaja,
 • A. Meškauskienė,
 • D. Baltutis,
 • A. Stončiuvienė,
 • V .Barzinskis,
 • D. Sabulienė,
 • K. Pakštas,
 • D. Vedeckienė,
 • R. Borusevičius,
 • M. Atstopas,
 • A. Minciuvienė,
 • J. Stakvilevičienė,
 • R. Atkočiūnienė,
 • D. Pranaitytė.

Mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė linkėjo ir toliau visiems mokiniams tobulinti savo žinias ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tėveliams kantrybės ir supratingumo, bendradarbiavimo bei atkaklumo. Šeimos ir mokyklos, kaip vienos didelės šeimos tikslas yra vienas – vaikas bei jo ugdymas. Direktorė taip pat dėkojo aktyviausiems mokytojams: kurie organizavo nuotolinius konkursus, kūrė inernetinį mokyklos įvaizdį:

 • V. Silickajai,
 • D. Sabulienei,
 • R. Apšegienei,
 • I. Petrauskienei,
 • J. Stakvilevičienei,
 • E. Linkevičienei,
 • mokyklos pavaduotojai ūkio reikalams Z. Paškevičienei.

Visus šventės dalyvius savo dainomis džiugino mokyklos vokalinis ansamblis (mok. A. Meškauskienė) bei Sonata Markušenkienė, kuri yra Radviliškio muzikos mokyklos absolventė.

Susitikimo džiaugsmas, gera nuotaika, puikus vasaros vakaras prabėgo nuoširdžiai ir linksmai.

 

Radviliškio muzikos mokyklos VII klasės mokinę Emiliją Dambrauskaitę (mokytoja Aurelija Stončiuvienė) gegužės mėnesį vykusiuose konkursuose lydėjo sėkmė!

Jaunoji pianistė dalyvavo net penkiuose Tarptautiniuose bei Respublikiniuose konkursuose, kuriuose atliko įvairaus žanro programą.

Tarptautiniame konkurse festivalyje ′′ Wonder Fest Georgia ′′ skirtame Sakartvelo Nepriklausomybės dienai dalyvavo daugiau nei 600 dalyvių iš 12 šalių (Izraelio, Gruzijos, Lenkijos, Italijos, Belgijos, Kazachstano, Uzbekistano, Baltarusijos, Azerbaidžano, Ispanijos, Lietuvos ir Ukrainos Emilija tapo I vietos laureate.

V Tarptautiniame daugiažanriame mega konkurse – festivalyje "The World of Art", kurio tikslas - atlikėjų kūrybinio potencialo nustatymas, kūrybinių gebėjimų populiarinimas ir palaikymas, įvairių pasaulio tautų ir savo šalies kultūros pristatymas tarptautiniu lygmeniu dalyvavo įvairaus žanro atlikėjai iš 24 pasaulio šalių. Savo kategorijoje Emilija pelnė II laipsnio laureato diplomą.

Panevėžio muzikos mokyklos organizuotame respublikiniame jaunųjų atlikėjų-pianistų konkurse „Muzikinis pavasaris 2021“, kuriame dalyviai atliko du laisvai pasirinktus kūrinius solo, vienas iš jų – lietuvių  kompozitoriaus kūrinys. Emilija tapo II vietos laureate.

II Respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „MUZIKA-@“ kurį organizavo Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija ir VDU Muzikos akademija šiais metais konkurse dalyvavo net 915 jaunųjų muzikantų. Dalyvius vertino daugiau kaip 70 Lietuvos muzikos/meno/aukštųjų muzikos ugdymo įstaigų dėstytojų bei mokytojų, jaunoji pianistė savo kategorijoje pelnė II vietos laureato diplomą.

IX-jame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“, kurį organizavo Veiverių A. Kučingio meno mokykla, varžėsi jaunieji pianistai iš Garliavos, Prienų, Zarasų, Elektrėnų, Raseinių, Šakių rajono, Kazlų Rūdos R.Žigaičio, Jurbarko A.Sodeikos, Veiverių A. Kučingio  meno mokyklų, Radviliškio, Vilkaviškio, Jiezno  muzikos mokyklų. Taip pat dalyvavo jaunieji pianistai iš Ariogalos, Raudondvario ir Vilkijos mokyklų. Emilija savo kategorijoje laimėjo II laipsnio laureato diplomą.

Sveikiname jaunąją pianistę ir tikime, kad šie konkursai puikus tramplynas muzikinėje kelionėje!

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Mintys apie muziką

Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png2.png7.png4.png4.png7.png
Šiandien28

Šeštadienis, 28 gegužės 2022
Į viršų