INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ SAVIIZOLIACIJOS

 • Į individualias pamokas Mokiniai, esantys saviizoliacijoje, jungiasi nuotoliniu būdu per zoom ar messenger plarformas pagal pamokų tvarkaraštį, arba naują laiką, suderintą su muzikavimo mokytoju.
 • Į grupines pamokas Mokiniai, esantys saviizoliacijoje, jungiasi nuotoliniu būdu per zoom ar messenger plarformas pagal pamokų tvarkaraštį. Negalintiems prisijungti mokiniams, prieš tai informavus mokytoją, užduotys įkeliamos į mokiniams sukurtas uždaras grupes arba į el.dienyną kiekvieną ketvirtadienį iki 19 val.

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pedagogai organizavo Muzikos rašto dienas. Jas sudarė dvi dalys – virtuali konferencija „Mintys ir patirtys muzikiniame ugdyme“, kuri vyko 2021 m. vasario 4–5 dienomis virtualioje ZOOM platformoje ir III respublikinis muzikos ir meno mokyklų Rimtauto Kašponio vardo festivalis „Linksmasis pratimėlis“, kuriame šauniai pasirodė Radviliškio muzikos mokyklos II klasės mokinys Ainius Dambrauskas, jį paruošė solfedžio mokytoja Inga Petrauskienė.

Lietuvoje plačiai nuskambėjo Radviliškio muzikos mokyklos organizuotas nuotolinis lietuviškų dainų festivalis ,,Neužmirštuolė gyva“, skirtas pačioms gražiausioms Lietuvos valstybės datoms – Sausio 13, Vasario 16 bei Kovo 11 paminėti. Jo tikslas – populiarinti lietuvišką dainą, dalintis pedagogine patirtimi ir repertuaru. Festivalis išties netradicinis. Jis truko net 4 savaites. Kiekvieną dieną turėjome galimybę klausytis lietuviškų, patriotinių dainų.

Festivalio dalyvių gausa pranoko organizatorių lūkesčius. Net  220 jaunųjų dainorėlių, 68 vaikus ruošę mokytojai iš 34 miestų ir miestelių ne tik dovanojo gražiausias lietuviškas dainas, bet ir rinko labiausiai patikusią dainą ir atlikėją. Radviliškio savivaldybės įsteigti prizai Vasario 16 dieną iškilmingai buvo įteikti trims, skirtingų kategorijų atlikėjams: Alytaus jaunimo centro 4 metų dainorėlei Emilijai Norkūnaitei (mokytoja R. Remeikienė), Šiaulių Didždvario gimnazijos duetui – Emilijai Plungytei ir Aistei Dabašinskaitei ( mokytoja K. Mankuvienė) , Akmenės r. meno mokyklos solistei Akvilei Srūgytei (mokytoja G. Bučiuvienė).

Mūsų rajoną atstovavo Radviliškio muzikos mokykla, Vinco Kudirkos, Vaižganto progimnazijos, l/d „Kregždutė“, l/d „Žvaigždutė“, l/d „Eglutė“, Šiaulėnų, Grinkiškio gimnazijos. Visi dalyviai ir kolektyvų vadovai buvo apdovanoti Radviliškio muzikos mokyklos padėkomis.

Festivalį vainikavo seimo nario Antano Čepononio sveikinimas ir linkėjimas nenustoti augti, būti kūrybiškiems, nes tai parodo, kad net nuotolinis koncertas pasiekia kiekvieno klausytojo širdį.

Festivalio iniciatorės ir idėjos autorės – Radviliškio muzikos mokyklos solinio dainavimo mokytoja ekspertė Inga Petrauskienė ir chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Aurelija Meškauskienė. Ačiū joms už puikią idėją ir suorganizuotą nuostabią dainų šventę.

Festivalio dalyvių pasirodymus dar galite pasiklausyti paspaudę ant nuorodos: https://www.facebook.com/groups/728199458070149 .

 
 

Šių metų vasario 15 d. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje įvyko I virtualus respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“. Konkurse  dalyvavo  iš  Akmenės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Šiaulių muzikos ir meno mokyklų.

Šiame konkurse sėkmė lydėjo Radviliškio muzikos mokyklos jaunuosius atlikėjus:

 • C kategorijoje I vietos laureato diplomais apdovanotas fortepijoninis ansamblis - Augustė Motekaitytė ir Patricija Butvilaitė, duetą paruošė mokytoja Diana Sabulienė,
 • II vietos laureato diplomus pelnė instrumentinis duetas - Deimantė Dargytė (fleita) ir Vytė Gilytė (fortepijonas) - mokytojai Virginijus Barzinskis ir Diana Sabulienė,
 • II vietos laureatais tapo instrumentinis trio Deimantė Dargytė (fleita), Brigita Žiškytė (fleita) ir Rugilė Tamošiūnaitė (fortepijonas). Trio konkursui ruošė mokytojai Virginijus Barzinskis ir Asta Minciuvienė.

Šiuos puikius atlikėjus sėkmė lydi  ne pirmą kartą. Džiugu, kad mokinių ir pedagogų darbas konkursuose vainikuojamas pergalėmis.

2021 m vasario 1-15 d. Utenos meno mokyklos įvyko respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „NAUJIEJI ATRADIMAI“. Konkursas sulaukė 1163 dalyvių iš 103 Lietuvos ugdymo įstaigų ir tapo vienu didžiausių Lietuvos nuotolinių muzikinių konkursų. Šiuo renginiu buvo siekiama įgalinti virtualią erdvę naujųjų talentų atradimui, vaikų atlikimo džiaugsmo ir meistriškumo puoselėjimui. Visą savaitę dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga vertinimo komisiją, sudaryta iš garsiausių Lietuvos pedagogų ir atlikėjų.

Radviliškio muzikos mokyklą atstovavę jaunieji atlikėjai pasiekė puikių rezultatų:

Fortepijono solistų kategorijoje:

 • II vietos laureatas Augustas Kazakevič (mokytojas Rytis Borusevičius),
 • III vietos laureatas Kajus Korsakas (mokytoja Vera Silickaja),
 • III vietos laureatas Jokūbas Peleckis (mokytojas Kęstutis Pakštas),
 • III vietos laureatė Emilija Dambrauskaitė VII kl. (mokytoja A. Stončiuvienė),
 • Diplomantė Rusnė Bartkevičiūtė III kl. (mokytoja Diana Vedeckienė);

Vokalo kategorijoje:

 • III vietos laureatė Radvilė Deltuvaitė I kl. (mokytoja Inga Petrauskienė),
 • III vietos laureatė Rusnė Zalencaitė II kl. (mokytoja Inga Petrauskienė),
 • III vietos laureatė Rusnė Mockevičiūtė II kl. (mokytoja Inga Petrauskienė, koncertmeisteris Rytis Borusevičius),
 • III vietos laureatė Adija Meškauskaitė III kl. (mokytoja Inga Petrauskienė),
 • III vietos laureatė Juta Butkevičiūtė VI kl. (mokytoja Inga Petrauskienė),
 • III vietos laureatė Lėja Deltuvaitė VII kl. (mokytoja Inga Petrauskienė),
 • Diplomantė Nerija Andzelytė II kl. (mokytoja Inga Petrauskienė);

Džiugu, kad mokinių dalyvavimas konkursuose nenutrūksta ir mokantis nuotoliniu būdu. Tai suteikia jauniesiems muzikantams galimybę augti, tobulėti, pajusti muzikavimo džiaugsmą.

 
 

Kaip jau rašėme, prieš savaitę Radviliškio muzikos mokyklos bendruomenę pasiekė puiki žinia apie instrumentinio žanro laureatus: pianistę ir instrumentinį trio, iš I tarptautinio vokalinės ir instrumentinės muzikos konkurso  „INTERNATIONAL MUSIC ASTANA“ (Kazachstanas),  tačiau ši žinia nebuvo paskutinė.

Šiame konkurse, vokalinio žanro srityje, puikiai pasirodė ir Radviliškio muzikos mokyklos solinio dainavimo specialybės mokinės – Rusnė Mockevičiūtė (II klasė), Nerija Andzelytė (II klasė), Adija Mešauskaitė (II klasė) ir Gabrielė Bložytė (VI klasė). Jos papildė šio konkurso I vietos laureatų gretas. Mergaičių mokytoja Inga Petrauskienė. Solistėms akompanavo mokytojas Rytis Borusevičius. Už neįkainojamą indėlį į muzikinį estetinį ugdymą ir dalyvių ruošimą šiam konkursui, mokytoja Inga Petrauskienė pagerbta padėkos raštu.

Džiaugiamės ir linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės!

 

Šiuo metu, kaip ir visose šalies mokyklose, taip ir Radviliškio muzikos mokykloje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Tačiau mokytojai bei mokiniai ne tik dirba nuotolinėse pamokose, tobulėja, muzikuoja festivaliuose, bei koncertuose, bet ir savo gebėjimus išbando virtualiuose konkursuose.

Vyksta glaudus tėvų bei mokytojų bendradarbiavimas. Mokytojai, pasitelkę mokinių tėvelius, daro mokinių grojamų kūrinių įrašus, juos tobulina ir siunčia į nuotolinių konkursų peržiūras. Per šiuos, visiems neįprastus ir nelengvus, metus mokykloje visa eilė mokinių tapo respublikinių ir tarptautinių konkursų nugalėtojais.

Radviliškio muzikos mokyklos mokytojai ne tik ruošia savo mokinius, dalyvauti  įvairiuose tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose, tačiau ir patys rengia konkursus.

Šių metų vasario 8 d. Radviliškio muzikos mokykloje įvyko I-asis virtualus respublikinis konkursas „Fortepijonas visiems“. Konkurse dalyvavo apie penkiasdešimt mokinių iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Tauragės, Panevėžio, Raseinių, Biržų, Utenos, Alytaus, Mažeikių ir Radviliškio muzikos ir meno mokyklų. Visiems dalyviams fortepijonas yra ne pagrindinis, o tik antras, papildomas instrumentas. Dalyvių pagrindinis muzikavimas -  tai chorinis ar solinis dainavimas, smuikas, fleita, akordeonas, saksofonas, kanklės, gitara ir teatras. Visi dalyviai atsiuntė įrašus, kuriuose skambėjo su meile fortepijonu grojami konkursui paruošti kūriniai.

Radviliškio muzikos mokyklą atstovavo fleitininkė Deimantė Dargytė ir solinio dainavimo specialybės mokinė Lėja Deltuvaitė. Jų mokytoja Vera Silickaja. Lėja tapo II vietos laureatė, o Deimantė laimėjo III vietos laureato diplomą.

Konkurso organizatorių komanda -  pavaduotoja ugdymui E. Linkevičienė, mokytojos V. Silickaja, D. Pranaitytė džiaugėsi, kad padarė didelį organizacinį darbą, o jo vargus atpirko padėkos žodžiai iš dalyvių ir jų mokytojų.

Norisi padėkoti vertinimo komisijai: Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytojai ekspertei V. Silickajai, Šiaulių I-os muzikos mokyklos fortepijono mokytojai metodininkei L. Bubnienei, Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytojui metodininkui K. Pakštui, kurie dirbo kelias dienas vėl ir vėl klausydamiesi, analizuodami, vertindami, nustatydami geriausius.

Konkursas „Fortepijonas visiems“ – tai tik starto pradžia visiems kitiems nuotoliniams konkursams ir renginiams. Jau pavasarį įvyks respublikiniai konkursai „Čiurlionio jūra“, „Polifoniją ir aš“ ir kt.



 

Failai:

Konkurso „Fortepijonas visiems“ vertinimo protokolas (.PDF)
 
 

2021 metų vasario 6 dieną Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko II-sis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas- 2021“. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino šiais metais konkursas vyko nuotoliniu būdu.

Baroko muzika (1600-1750) iškilminga ir didinga, jos didybe stengiamasi apstulbinti klausytoją, įtikinti, kad baroko muzika – tai dievų muzika. Baroko muzikoje vyrauja didelių sudėčių chorai, orkestrai, stiprių balsų solistai. Nemažai kūrinių skirta ir jauniems atlikėjams, muzikos ir meno mokyklų mokiniams.

Konkurse galėjo dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai-solistai, atliekantys Baroko epochos kūrinį fortepijonu, akordeonu, styginiais, pučiamaisiais, liaudies instrumentais bei dainuoti.

Konkurse dalyvavo ir Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai:

 • Augustas Kazakevič (mokytojas Rytis Borusevičius) pianistų kategorijoje A-2 laimejo I vietos laureato diplomą.
 • Kajus Korsakas (mokytoja Vera Silickaja) pianistų kategorijoje A-3 taip pat laimėjo I vietos laureato diplomą.

Sveikiname ir linkime sėkmės!

 

2021 vasario 4 dieną Astanoje (Kazachstanas) nuotoliniu būdu vykusiame tarptautiniame konkurse „International Music Astana" savo jėgas išbandė ir Radviliškio muzikos mokyklos mokinės:

 • 11-13 metų kategorijoje I vietos laureato diplomą iškovojo instrumentinis trio: Rugilė Tamošiūnaitė (fortepijonas); Deimantė Dargytė (fleita); Brigita Žiškytė (fleita). Mokines paruošė mokytojai: Asta Minciuvienė ir Virginijus Barzinskis.
 • 11-13 metų kategorijoje II vietos laureato diplomas teko pianistei Rugilei Tamošiūnaitei (VI klasė) mokytoja (Asta Minciuvienė)

Konkurse taip pat varžėsi jaunieji muzikantai iš Latvijos, Azerbaidžano, Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, Estijos, Ukrainos, Kazachstano, Uzbekistano, Baltarusijos.

Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir linkime sėkmės tolimesniuose konkursuose.

2021 sausio 24 dieną Tarptautinis - nuotolinis konkursas ’’ Mузыкальный рассвет’’ (Maskva - Rusija) - tai dar viena galimybė patikrinti jaunųjų atlikėjų galimybes, interpretacijų niuansus.

Smagu, kad mūsų muzikos mokyklos IV klasės mokinys Augustas Kazakėvič šiame konkurse, 8-10 metų kategorijoje, pelnė I laipsnio laureato diplomą. Tai jau antras šiais metais, tarptautiniuose konkursuose, aukštai įvertintas šio jaunojo pianisto pasiekimas.

Džiaugiamės ir sveikiname Augustą, bei jo mokytoją Rytį Borusevičių!

Nors ir gyvename pokyčių metu, ugdymas Radviliškio muzikos mokykloje šiuo metu vyksta nuotoliniu būdu, tačiau mokytojai bei mokiniai dirba, muzikuoja, tobulėja ir savo gebėjimus bei pasiekimus skuba įsivertinti konkursuose.

2021 metų sausio 10 dieną Kazachijos respublikos sostinėje, Nur-Sultano mieste, įvyko VI Tarptautinis - nuotolinis konkursas „Kalėdinės žvaigždės“.

Šiame konkurse savo jėgas išbandė nemažas Radviliškio muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų būrys.

Konkursui reikėjo pateikti atliekamų kūrinių video įrašus. Kuriuose matytųsi visas atlikėjas, kūriniai turėjo būti atliekami atmintinai. Įrašus vertino komisija susidedanti iš žymių Kazachijos nacionalinės  konservatorijos, bei Nacionalinio menų universiteto profesorių bei ekspertų.

Konkurse galėjo dalyvauti solinio dainavimo mokiniai bei instrumentinės muzikos solistai ir ansambliai. Dalyviai buvo vertinami už atlikimo profesionalumą, intonacijos švarumą, repertuaro sudėtingumą, muzikalumą, artistiškumą.

Mūsų mokyklos atstovus lydėjo sėkmė!

Instrumentinės muzikos grupėje – Fortepijono solistų II (8-10m.) amžiaus kategorijoje:
Grand Prix iškovojo Augustas Kazakevič (mokytojas Rytis Borusevičius)
II vietos laureato diplomą laimėjo: Rusnė Bartkevičiūtė (mokytoja Daina Vedeckienė)

Instrumentinės muzikos grupėje – Fortepijono solistų III (11-13m.) amžiaus kategorijoje:
I vietos laureato diplomą laimėjo: Kajus Korsakas (mokytoja Vera Silickaja)
I vietos laureato diplomą laimėjo: Emilija Dambrauskaitė (mokytoja Aurelija Stončiuvienė)

Instrumentinės muzikos grupėje – Fortepijono solistų IV (14-16m.) amžiaus kategorijoje:
I vietos laureato diplomą laimėjo: Akvilė Korsakaitė (mokytoja Vera Silickaja)
I vietos laureato diplomą laimėjo: Justė Levickaitė (mokytojas Rytis Borusevičius)
II vietos laureato diplomą laimėjo: Viltė Andzelytė (mokytoja Vera Silickaja)

Fortepijoninių ansamblių IV (14-16m.) amžiaus kategorijoje:
I vietos laureato diplomą laimėjo: Fortepijoninis duetas Patricija Butvilaitė ir Augustė Motekaitytė (mokytoja Diana Sabulienė)

Vokalinio dainavimo grupėje – Solinio dainavimo II (8-10m.) amžiaus kategorijoje:
II vietos laureato diplomą laimėjo: Radvilė Deltuvaitė (mokytoja Inga Petrauskienė)
II vietos laureato diplomą laimėjo: Rusnė Zalencaitė  (mokytoja Inga Petrauskienė)

Vokalinio dainavimo grupėje – Solinio dainavimo III (11-13m.) kategorijoje:
I vietos laureato diplomą laimėjo: Lėja Deltuvaitė (mokytoja Inga Petrauskienė)

Vokalinio dainavimo grupėje – Solinio dainavimo IV (14-16m.) kategorijoje:
I vietos laureato diplomą laimėjo: Juta Butkevičiūtė (mokytoja Inga Petrauskienė)

Sveikiname nugalėtojus ir linkime visokeriopos sėkmės, bei nesustoti tobulėjant!

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Mintys apie muziką

Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png2.png7.png4.png5.png0.png
Šiandien31

Šeštadienis, 28 gegužės 2022
Į viršų