1975 m. UNESCO paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine muzikos diena. Tarp šios šventės iniciatorių – Lordas Yehudis Menuhinas ir kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Muzika žmonijoje gyvuoja nuo senovės. Tą rodo archeologiniai kasinėjimai, ant uolų aptikti piešiniai, kuriuose pavaizduoti žmonės su muzikos instrumentais. Šiandien kiekvienas renkasi tą muzikos stilių, kuris jam patinka, mokosi groti įvairiausiais instrumentais. Yra pastebėta, kad muzika turi įtakos žmonių ir sveikatai ir aktyvumui. Rytą patariama klausytis linksmos, greitos muzikos, kuri prižadintų, suteiktų energijos dienai. Vakare, kad geriau užmigtum – ramesnės lėtos muzikos.

Radviliškio muzikos mokykloje mokiniai lavina klausą, grojimo įgūdžius, mokosi klausytis ir išgirsti muzikos pasaulio grožį. Pačius nuoširdžiausius žodžius apie muziką, Pasaulinės muzikos dienos išvakarėse, jaunieji mūsų mokyklos talentai sudėjo į didelę spalvotą širdį.

Tad - su PASAULINE MUZIKOS DIENA visus, visus, visus!!! Ir tuos, kurie atlieka muziką, ir tuos, kurie ją kuria, ir ypač tuos - kurie jos klauso. O didžiausia šventė šiandien tiems, kurie moko muzikos - be jų neapsieitų nei atlikėjai, nei kūrėjai, nei klausytojai!!!

Radviliškio muzikos mokyklos taryba

Radviliškio muzikos mokykloje nušurmuliavo Rugsėjo I-osios šventė. Šventiškai pasipuošę pirmos klasės mokinukai, jų tėveliai, mokytojai sugužėjo į mokyklos kiemą. Susirinkusiuosius su naujų mokslo metų pradžia, pasirinkimu ir noru pradėti pažinti muzikos pasaulį pasveikino Radviliškio rajono Meras Vytautas Simelis bei Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė. Mokyklos pavaduotoja ugdymui Ernesta Linkevičienė supažindino mokinukus su jų būsimais mokytojais. Muzikinius sveikinimus skyrė II klasės solinio dainavimo mokinė Radvilė Deltuvaitė (mokytoja Inga Petrauskienė) bei mokytojų kvartetas ( Inga Petrauskienė, Roma Apšegienė, Aurelija Meškauskienė bei Dovilė Pranaitytė). Šventiška nuotaika, muzikiniai kūriniai palydėjo mokinius į naujų mokslo metų pradžią.

2021 metų liepos 08 dieną po ligos mirė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Asta Minciuvienė.

Asta Minciuvienė gimė 1964 m. birželio 12 d. Tytuvėnuose. 1985 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą ir įgijo fortepijono mokytojo, koncertmeisterio specialybę. 1986 metais Asta Minciuvienė pradėjo dirbti Radviliškio muzikos mokykloje, fortepijono mokytoja. 1993 metais baigė Klaipėdos universiteto kultūros darbo vadybos specialybės kursą ir įgijo kultūros darbo organizatoriaus kvalifikaciją.

Radviliškio muzikos mokyklai ji padovanojo gražiausius, prasmingiausius savo gyvenimo metus. Mokytoja labai mylėjo muziką, mylėjo visus savo mokinius, skatino siekti puikių rezultatų, skiepijo mokinių širdyse meilę muzikai.

Kūrybinga, švelni mokytoja pelnė mokinių, kolegų, bendruomenės meilę ir pagarbą.

Asta Minciuvienė ilgus metus dirbo ir Radviliškio miesto kultūros centre, ji buvo politinių kalinių ir tremtinių choro „Versmė“ koncertmeisterė, pelnė tiek choristų, ties kultūros centro darbuotojų pagarbą ir meilę. Jos dėka choras plėtė savo bendraminčių ratą, bendradarbiavo su kitais choras, pelnė ne vieną apdovanojimą.

Astos Minciuvienės šypsena ir nuoširdumas liks gyvas jos mokinių, kolegų, daugelio radviliškiečių širdyse.

Nuoširdi užuojauta velionės tėvams, sūnui Mindaugui ir artimiesiems.

Atsisveikinti su Asta Minciuviene bus galima liepos 10 dieną nuo 14 val. Radviliškio laidojimo namuose (Laisvės al. 6, Radviliškis).

Šventosios mišios už velionę bus aukojamos liepos 11 dieną 08.00 val. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje (Maironio g. 10, Radviliškis)

Išlydėjimas iš Radviliškio laidojimo namų į amžinojo poilsio vietą Radviliškio miesto kapinėse – liepos 11 dieną 13.30 val.

Radviliškio muzikos mokyklos ir Radviliškio miesto kultūros centro bendruomenės.

 
 

2021m. birželio 7 d. Radviliškio muzikos mokyklos kieme skaisčiai švietė saulė, kvepėjo alyvų žiedai, į dangų veržėsi spalvingi balionai, o susirinkusių į Padėkos dieną mokinių, mokytojų, svečių veiduose netilpo džiaugsmo šypsenos. Kiekvienais metais stebime ir vertiname, grojame ir dalyvaujame, mokomės ir bendradarbiaujame. Kiekvieną pavasarį džiaugiamės puikiais mokinių pasiekimais. Ir šiuo sudėtingu karantino laikotarpiu gausus būrys mokyklos mokinių aktyviai dalyvavo nuotoliniuose festivaliuose, konkursuose, koncertuose. Rezultatai pranoko lūkesčius.

Pačius aukščiausius Grand Prixus apdovanojimus pelnė:

 • Kajus Korsakas,
 • Adija Meškauskaitė,
 • Lėja Deltuvaitė,
 • Vokalinis ansamblis,
 • Augustas Kazakevič,
 • Rusnė Zalencaitė,
 • Juta Butkevičiūtė.

Šventėje dalyvavęs Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas pasveikino tituluočiausius jaunuosius atlikėjus šiltais žodžiais, bei atminimo dovanėlėmis.

Gausybę pačių aukščiausių prizinių vietų iškovoję visų specialybių mokiniai garsino mūsų mokyklą ne tik Lietuvoje, bet ir labai toli už jos ribų. Tai:

 • R. Tamošiūnaitė,
 • G. Dagytė,
 • L. Tverskytė,
 • R. Bartkevičiūtė,
 • B. Juzukonis,
 • U. Špakauskaitė,
 • A. Latišaitė,
 • R. Deltuvaitė,
 • R. Sereikaitė,
 • R. Mockevičiūtė,
 • G. Bložytė,
 • N. Andzelytė,
 • A. Tvarevičiūtė,
 • J. Levickaitė,
 • P. Verdingas,
 • E. Navickaitė,
 • I. Buniutė,
 • J. Peleckis,
 • V. Andzelytė,
 • K. Šeipak,
 • A. Mikalajūnas,
 • P .Butvilaitė,
 • A. Motekaitytė,
 • V. Gilytė,
 • S. Morkūnaitė,
 • D. Vėžytė,
 • D. Dargytė,
 • B. Žiškytė,
 • A. Kulpytė,
 • Saksofonininkų ansamblis.

Mokiniams, kurie visus mokslo metus rinko tik labai gerus ir puikius įvertinimus, šventėje taip pat buvo įteiktos padėkos:

 • K. Marčiūtei,
 • E. Peleckytei,
 • M. Gaubaitei,
 • L. Dišlei,
 • J. Juodžiui,
 • G. Liubavičiūtei,
 • U. Jonaitytei,
 • U. Mikštaitei,
 • G. Steponkevičiūtei,
 • A. Steponkevičiūtei,
 • A. Juškevičiūtei,
 • R. Knizikevičiūtei,
 • E. Linkevičiūtei,
 • K. Grebliauskui,
 • P. Beinorytei,
 • E. Marudinaitei,
 • A. Letutytei,
 • L. Linkevičiūtei,
 • G. Pocevičiūtei,
 • U. Kucevičiūtei,
 • D. Rušaitei.

Daug iššūkių per šiuos mokslo metus teko įveikti ir mokiniams , ir mokytojams. Patys šilčiausi plojimai lydėjo visus mokytojus, kuriems buvo įteiktos padėkos už puikų mokinių paruošimą.Tai:

 • I. Petrauskienė,
 • V. Silickaja,
 • A. Meškauskienė,
 • D. Baltutis,
 • A. Stončiuvienė,
 • V .Barzinskis,
 • D. Sabulienė,
 • K. Pakštas,
 • D. Vedeckienė,
 • R. Borusevičius,
 • M. Atstopas,
 • A. Minciuvienė,
 • J. Stakvilevičienė,
 • R. Atkočiūnienė,
 • D. Pranaitytė.

Mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė linkėjo ir toliau visiems mokiniams tobulinti savo žinias ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tėveliams kantrybės ir supratingumo, bendradarbiavimo bei atkaklumo. Šeimos ir mokyklos, kaip vienos didelės šeimos tikslas yra vienas – vaikas bei jo ugdymas. Direktorė taip pat dėkojo aktyviausiems mokytojams: kurie organizavo nuotolinius konkursus, kūrė inernetinį mokyklos įvaizdį:

 • V. Silickajai,
 • D. Sabulienei,
 • R. Apšegienei,
 • I. Petrauskienei,
 • J. Stakvilevičienei,
 • E. Linkevičienei,
 • mokyklos pavaduotojai ūkio reikalams Z. Paškevičienei.

Visus šventės dalyvius savo dainomis džiugino mokyklos vokalinis ansamblis (mok. A. Meškauskienė) bei Sonata Markušenkienė, kuri yra Radviliškio muzikos mokyklos absolventė.

Susitikimo džiaugsmas, gera nuotaika, puikus vasaros vakaras prabėgo nuoširdžiai ir linksmai.

 

Radviliškio muzikos mokyklos VII klasės mokinę Emiliją Dambrauskaitę (mokytoja Aurelija Stončiuvienė) gegužės mėnesį vykusiuose konkursuose lydėjo sėkmė!

Jaunoji pianistė dalyvavo net penkiuose Tarptautiniuose bei Respublikiniuose konkursuose, kuriuose atliko įvairaus žanro programą.

Tarptautiniame konkurse festivalyje ′′ Wonder Fest Georgia ′′ skirtame Sakartvelo Nepriklausomybės dienai dalyvavo daugiau nei 600 dalyvių iš 12 šalių (Izraelio, Gruzijos, Lenkijos, Italijos, Belgijos, Kazachstano, Uzbekistano, Baltarusijos, Azerbaidžano, Ispanijos, Lietuvos ir Ukrainos Emilija tapo I vietos laureate.

V Tarptautiniame daugiažanriame mega konkurse – festivalyje "The World of Art", kurio tikslas - atlikėjų kūrybinio potencialo nustatymas, kūrybinių gebėjimų populiarinimas ir palaikymas, įvairių pasaulio tautų ir savo šalies kultūros pristatymas tarptautiniu lygmeniu dalyvavo įvairaus žanro atlikėjai iš 24 pasaulio šalių. Savo kategorijoje Emilija pelnė II laipsnio laureato diplomą.

Panevėžio muzikos mokyklos organizuotame respublikiniame jaunųjų atlikėjų-pianistų konkurse „Muzikinis pavasaris 2021“, kuriame dalyviai atliko du laisvai pasirinktus kūrinius solo, vienas iš jų – lietuvių  kompozitoriaus kūrinys. Emilija tapo II vietos laureate.

II Respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „MUZIKA-@“ kurį organizavo Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija ir VDU Muzikos akademija šiais metais konkurse dalyvavo net 915 jaunųjų muzikantų. Dalyvius vertino daugiau kaip 70 Lietuvos muzikos/meno/aukštųjų muzikos ugdymo įstaigų dėstytojų bei mokytojų, jaunoji pianistė savo kategorijoje pelnė II vietos laureato diplomą.

IX-jame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“, kurį organizavo Veiverių A. Kučingio meno mokykla, varžėsi jaunieji pianistai iš Garliavos, Prienų, Zarasų, Elektrėnų, Raseinių, Šakių rajono, Kazlų Rūdos R.Žigaičio, Jurbarko A.Sodeikos, Veiverių A. Kučingio  meno mokyklų, Radviliškio, Vilkaviškio, Jiezno  muzikos mokyklų. Taip pat dalyvavo jaunieji pianistai iš Ariogalos, Raudondvario ir Vilkijos mokyklų. Emilija savo kategorijoje laimėjo II laipsnio laureato diplomą.

Sveikiname jaunąją pianistę ir tikime, kad šie konkursai puikus tramplynas muzikinėje kelionėje!

2021 metų gegužės 19 dieną Skuodo meno mokykloje vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursas „Muzikuoju su draugais“. Konkurso istorijos pradžioje fortepijoninių ansamblių konkursas vyko tik Skuodo meno mokyklos atlikėjams, o vėliau pianistai pakvietė ir kitų muzikos  instrumentų atlikėjus – taip gimė instrumentinių ansamblių konkursas „Muzikuoju su draugais“. 2016 m. konkursas tapo regioniniu, o 2018 m. – tarptautiniu, įsijungus kaimynams latviams. 2020 m. konkursas dėl pandemijos neįvyko, o šiais, 2021 m. gegužės 19 d. pirmą kartą konkursas vyko virtualiai.

Radviliškio muzikos mokyklos mokytojai ir jų mokiniai šiais metais taip pat sėkmingai dalyvavo šiame virtualiame konkurse. Šauniai pasirodė visi kolektyvai:

Fortepijoninis duetas Augustė Motekaitytė ir Patricija Butvilaitė (mokytoja Diana Sabulienė) laimėjo I-os vietos laureato diplomą.

Instrumentinis trio: Rugilė Tamošiūnaitė (fortepijonas), Brigita Žiškytė (fleita), Deimantė Dargytė (fleita) iškovojo II-os vietos laureato diplomą (mokytojai Asta Minciuvienė ir Virginijus Barzinskis).

Instrumentinis duetas: Deimantė Dargytė (fleita) ir Vytė Gilytė (fortepijonas) laimėjo II-os vietos laureato diplomus (mokytojai Diana Sabulienė, Virginijus Barzinskis).

Nuoširdžiai sveikiname visus mokinius ir jų mokytojus ir linkime daug kūrybingų planų ir projektų igyvendinimo.

Radviliškio muzikos mokyklos organizuojamas, Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“ šiais metais jau penktasis. Tiesa šiais metais jis kitoks, virtualus, tačiau pagrindinių tikslų skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika; atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę praktiką; skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą; pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją, pasitelkiant informacinių technologijų priemones; skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti profesine patirtimi neprarado ir šiais metais.

Džiaugiamės, kad mūsų organizuojamas konkursas sulaukė tiek dėmesio ir jame dalyvavo 122 jaunieji pianistai net iš aštuonių šalių: Latvijos, Estijos, Suomijos, Makedonijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos bei Lietuvos. Atlikėjai pagal savo muzikavimo klases varžėsi 4 kategorijose.

Konkursą vertino profesionali ir kompetetinga komisija, kurios pirmininkė buvo:

Jurga Silickienė-Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Komisijos narės:

Jovita Vaičiulienė- Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja- ekspertė, respublikinių ir tarptautinių konkursų Žiuri narė, konkursų, festivalių organizatorė. Muzikinių edukacinių stalo žaidimų, knygų, fortepijono pradžiamokslio autorė.

Jana Aleknavičienė - Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytoja - metodininkė, muzikos magistrė, tarptautinių konkursų laureatė

Diana Sabulienė –Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Džiaugiamės, kad C kategorijoe Grand Prix liko mūsų mokykloje, jį iškovojo V klasės pianistas Kajus Korsakas (mokytoja Vera Silickaja). I vietos laureato diplomą pelnė Augustas Kazakevič IV klasė (mokytojas Rytis Borusevičius). II vietos laureate tapo VII klasės mokinė Justė Levickaitė (mokytojas Rytis Borusevičius). III vietos laureatais tapo Gabija Dagytė IV klasė (mokytoja Asta Minciuvienė); Pijus Verdingas II klasė (mokytojas Rytis Borusevičius) ir Aivita Tvarevičiūtė III klasė (mokytojas Kęstutis Pakštas). Konkurso diplomante tapo Luka Tverskytė IV klasė (mokytoja Asta Minciuvienė).

Konkursas „Polifonijas ir aš“ išaugo iš tokio pat vardo festivalio. Šis festivalis gyvuoja jau 15 metų. Pirmą kartą jaunieji pianistai prie vargonų prisiliesti galėjo 2004 metais.

Festivalio bei konkurso direktorė ir sumanytoja Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė, kuratorė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Diana Sabulienė bei koordinatorė Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja Dovilė Pranaitytė.

Konkurso organizatorės gauna daug gražių žodžių, padėkų laiškų ir žinučių už puikiai suorganizuotą renginį. Ačiū visiems už nuoširdų muzikavimą, meilę muzikai. Tikimės visų sulaukti ir kituose konkursuose!

Dar viena puiki žinia atskriejo iš Kazachstano. Radviliškio muzikos mokyklos solinio dainavimo II klasės mokinė Adija Meškauskaitė ir chorinio dainavimo VII klasės mokinė Evelina Navickaitė I – ajame Tarptautiniame fortepijoninės muzikos konkurse „Hungarian rhapsody“ („Vengriškoji rapsodija“) bendrojo fortepijono kategorijoje iškovojo II laipsnio laureato diplomus. Nuoširdūs sveikinimai jaunosioms atlikėjoms ir jų mokytojui Ryčiui Borusevičiui.

Gegužės 7 dieną Kaišiadorių Meno mokykloje įvyko IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Skambioji klaviatūra“. Konkurso dalyvius pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus ir Kaišiadorių meno mokyklos direktorė Eugenija Švelnikienė. Konkurse dalyvavo 151 atlikėjas iš 33 šalies muzikos ir meno mokyklų. Konkursui mokinius ruošė 73 mokytojai. Tai tiesiog rekordinis skaičius! Ir svarbiausia – konkursas įvyko iššūkių fone – nuotoliniu būdu. Konkurse sėkmingai pasirodė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytojos ekspertės Veros Silickajos mokiniai. Tai - mažoji pianistė Karina Šeipak, kuri žengė pirmuosius žingsnius konkurse - užimta II vieta, Kajus ir Akvilė Korsakai, daugkartiniai konkursų nugalėtojai, laimėjo I-ąsias vietas savo kategorijoje. Sveikiname mokytoją ir mokinius, kurie savo muzikiniu talentu ir pasiekimais garsina Radviliškio muzikos mokyklą.

2021-05-07 Lazdijų meno mokykla organizavo X respublikinį jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „ALLEGRO“.

Konkurse dalyvavo 45 dalyviai iš Druskininkų, Alytaus, Lazdijų, Vilkaviškio, Šakių, Varėnos ir Radviliškio muzikos ir meno mokyklų. Jaunieji atlikėjai varžėsi virtualiai.

Konkurso vertinimo žiūri geriausiems atlikėjams skyrė Laureato diplomus. Džiaugiamės Radviliškio muzikos mokyklos pianistės Augustės Motekaitytės ir jos mokytojos Dianos Sabulienės bendro darbo rezultatu.

Augustė Motekaitytė komisijos įvertinta Laureato diplomu. Ši jaunoji pianistė mokosi Radviliškio muzikos mokykloje kryptingo ugdymo programoje ir savo darbštumu visada siekia geriausių rezultatų.

Sveikiname Augustę ir linkime tolimesnės sėkmės muzikos pasaulyje.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

1481563750249
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png8.png4.png6.png4.png2.png
Šiandien163

Šeštadienis, 30 rugsėjo 2023
Į viršų