Vizija – moderni, atvira, besimokanti muzikinio ugdymo institucija, komandiniu darbu, pagarba ir bendradarbiavimu puoselėjanti kūrybiškumą, tautiškumą, pilietiškumą ir pasiekianti puikių mokinių ugdymosi rezultatų.

Misija – sudarant aukštos ugdymo kokybės sąlygas, atskleisti kiekvieno ugdytinio prigimtines galias, ugdyti kūrybiškas asmenybes, sistemiškai plėsti ugdytinių žinias, stiprinti jų gebėjimus bei įgūdžius ir suteikti papildomas dalykines kompetencijas, bendraujant ir bendradarbiaujant tenkinti miesto bendruomenės kultūrinius poreikius.