Teoretinio skyriaus mokytojai:

  1. Inga Petrauskienė (skyriaus vedėja, solfedžio ir choro mokytoja ekspertė)
  2. Kęstutis Pakštas (solfedžio, muzikos istorijos, choro mokytojas metodininkas)
  3. Roma Apšegienė (solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė)
  4. Emilija Zakarkaitė (solfedžio vyresnioji mokytoja)
  5. Asta Jurevičienė (solfedžio vyresnioji mokytoja)
  6. Dovilė Pranaitytė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
  7. Vaiva Pocevičienė (ikimokyklinio ugdymo, chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja)
  8. Aurelija Meškauskienė (chorinio dainavimo mokytoja metodininkė)
  9. Rasa Atkočiūnienė (teatrinio ugdymo mokytoja ekspertė)