Ikimokyklinio muzikinio ugdymo programa (1-4 metai). Šią programą gali rinktis 3-6 m. vaikai. Programos tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gebėjimus – muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį, ugdyti muzikos suvokimą.

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai). Šią programą gali rinktis 6-12 m. vaikai. Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Baigusiems šią programą išduodami Radviliškio muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai). Šią programą gali rinktis mokiniai, baigę pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. Programos tikslas – plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Baigusiems šią programą išduodami Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa (1-2 metai). Programą rekomenduojama rinktis mokiniams, baigusiems pagrindinę muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. Programos tikslas – plėtoti ir gilinti mokinių raiškos poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus taikant kolektyvinio muzikavimo patirtį.

Mėgėjų muzikinio ugdymo programa. Programą gali rinktis mokiniai baigę pradinio muzikinio ugdymo programą, bei vaikai nuo 12 m. amžiaus, kurie nesimokė pagal muzikinio ugdymo programas, tačiau nori įgyti ir plėtoti muzikines kompetencijas. Programos mokymosi trukmė neribota.

Mėgėjų teatrinio ugdymo programa. Programos dalyvių amžius – nuo 7 m. iki 18 m. Programa skiriama visiems mokiniams, norintiems pažinti teatrą kaip meno šaką, išbandyti joje savo kūrybines galimybes, pasinaudoti teatro mokymosi patyrimu gyvenime. Programos mokymosi trukmė neribota.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
Kitos švietimo veiklos rūšys – švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • meninė kūryba, kodas 90.03;
  • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90;
  • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
  • patalpų nuoma, kodas 77;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (kopijavimo paslaugos), kodas 96.09;
  • kita niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (koncertinė veikla, koncertmeisterio paslaugos, kvalifikacijos tobulinimas), kodas 74.90;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla (kūrybinės stovyklos), kodas 55.20.20;
  • garso įrašymų ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Mintys apie muziką

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams

Iš kur gaunate daugiausia informacijos apie muzikos mokyklos veiklą?

savo vaiko - 54%
mokyklos mokytojų - 17.5%
mokyklos administracijos - 1.6%
spaudos - 3.2%
interneto - 20.6%
lankydamas mokyklos organizuojamus renginius - 3.2%

Visi balsai: 63
Balsavimas baigėsi : sausio 1, 2020
2.png0.png8.png6.png7.png4.png
Šiandien64

Antradienis, 26 spalio 2021
Į viršų