Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
Kitos švietimo veiklos rūšys – švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys: