Ikimokyklinio muzikinio ugdymo programa (1-4 metai). Šią programą gali rinktis 3-6 m. vaikai. Programos tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gebėjimus – muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį, ugdyti muzikos suvokimą.

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai). Šią programą gali rinktis 6-12 m. vaikai. Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Baigusiems šią programą išduodami Radviliškio muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai). Šią programą gali rinktis mokiniai, baigę pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. Programos tikslas – plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Baigusiems šią programą išduodami Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Kryptingo muzikinio ugdymo programa (1-2 metai). Programą rekomenduojama rinktis mokiniams, baigusiems pagrindinę muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. Programos tikslas – plėtoti ir gilinti mokinių raiškos poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus taikant kolektyvinio muzikavimo patirtį.

Mėgėjų muzikinio ugdymo programa. Programą gali rinktis mokiniai baigę pradinio muzikinio ugdymo programą, bei vaikai nuo 12 m. amžiaus, kurie nesimokė pagal muzikinio ugdymo programas, tačiau nori įgyti ir plėtoti muzikines kompetencijas. Programos mokymosi trukmė neribota.

Mėgėjų teatrinio ugdymo programa. Programos dalyvių amžius – nuo 7 m. iki 18 m. Programa skiriama visiems mokiniams, norintiems pažinti teatrą kaip meno šaką, išbandyti joje savo kūrybines galimybes, pasinaudoti teatro mokymosi patyrimu gyvenime. Programos mokymosi trukmė neribota.